Artikkelit | Uutiset
#Päästöt

Tieliikenteen päästöt tippuneet roimasti verrattuna aikaan ennen koronaa

15.6.2022 | Autotoday

Kuva: Matti Sulanto

Tie- ja raideliikenteestä aiheutuvat päästöt ovat suurissa kaupungeissa jopa yli puolet pienempiä kuin aikana ennen koronaa, käy ilmi Telian uudesta liikennepäästöjen reaaliaikaiseen laskentaan ja analysointiin perustuvasta palvelusta.

Telian uudesta liikenteen päästöjä mittaavasta palvelusta selviää, että Helsingin tie- ja raideliikenteen päästöt olivat tammi-helmikuussa 2022 noin 60 prosenttia pienemmät kuin tammi-helmikuussa 2019. Turussa ja Tampereella päästöt olivat tammi- ja helmikuuhun 2019 verrattuna noin 50 prosenttia pienemmät.

Tieto perustuu Telian Travel Emission Insights -palveluun. Pohjoismaissa ja Baltiassa lanseerattu palvelu pohjautuu Telian Crowd Insights -paikkatietopalvelun ja tieteellisen päästölaskentamallin yhdistämiseen.

Palvelun avulla kunnat ja kaupungit voivat aikaisempaa tehokkaammin laskea liikenteen aiheuttamia päästöjä ja suunnitella toimivampia ja ympäristöystävällisempiä liikenneratkaisuja.

– Vaikuttaviin päästövähennyksiin on löydettävissä useita syitä. Matkamäärien lasku tämän vuoden alussa verrattuna vuoteen 2019 on lähes suoraa seurausta koronarajoituksien aiheuttamasta liikkumisen vähenemisestä. Paikkatietopalvelumme perusteella Helsingistä alkavia ja Helsinkiin päättyviä matkoja oli tammikuussa 2022 48 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana 2019. Turussa ja Tampereella vastaavia matkoja oli noin 35 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, sanoo Telian datayksikön johtaja Tapio Levä.

– Lisäksi matkat ovat lyhentyneet. Keskimääräinen matkan pituus koko Suomen tasolla oli tammi-helmikuussa 2022 noin 19 prosenttia lyhyempi kuin vastaavana ajankohtana 2019. Lyhyellä matkalla valittu kulkumuoto on todennäköisemmin ympäristöystävällisempi vaihtoehto, kuten kävely tai pyöräily, Levä jatkaa.

Reaaliaikainen liikkumisdata yhdistyy tieteelliseen päästölaskentamalliin

Travel Emission Insights -palvelu antaa kunnille tietoa siitä, mitä liikennereittejä käytetään eniten, millä kulkuvälineillä kuljetaan ja kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä liikenteestä syntyy. Mallin avulla on mahdollista vertailla ja laskea eri liikennevaihtoehtoja ja niiden vaikutusta päästötasoihin.

– Verrattuna perinteisiin päästölaskentamalleihin palvelumme vahvuus on reaaliaikainen liikkumisdata. Esimerkiksi korona-aikana tapahtuneet muutokset ovat olleet havaittavissa lähes välittömästi, ja tätä tietoa on hyödyntänyt esimerkiksi Valtioneuvosto. Liikkumisdata yhdistettynä tieteelliseen päästölaskentamalliin tarjoaa kunnille helpon ja analyyttisen työkalun liikenteen päästöjen seurantaan ja mallintamiseen, sanoo Tapio Levä.

Palvelu perustuu anonymisoituun tietoon ihmisvirtojen liikkeistä. Tiedot perustuvat siihen, miten päätelaitteet, kuten puhelimet yhdistyvät mobiiliverkkoon eri paikoissa. Tiedoista voidaan määrittää esimerkiksi liiketavat, ihmisten määrä eri paikoissa ja kuinka väkijoukko liikkuu.

Näitä tietoja sovelletaan CERO-malliin, joka on Tukholman Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun instituutissa (KTH) vuonna 2007 kehitetty päästölaskentamalli. Malli on ollut käytössä vuodesta 2014 ja se on käytössä yli 100 yrityksen ja viranomaisen apuna päästöjen vähentämisessä.

CERO-malli ​​perustuu yli 300 000 matkustustapatutkimukseen, joissa arvioidaan matkustusmuotoja ja matka-aikoja sekä CO2-päästölaskelmia. Malli havainnollistaa sitä todennäköisyyttä millä ihmiset valitsevat tietyissä olosuhteissa eri liikennemuodon, sekä kunkin liikennemuodon hiilidioksidipäästöjen tason.

– Liikenteen osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on noin 20 prosenttia. Yli puolet tästä syntyy henkilöautoliikenteestä. Fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaisesti liikenteen päästöjä tulee vähentää 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Ruotsissa palvelu on jo kuntien käytössä auttamassa päästötavoitteiden saavuttamista, Levä jatkaa.

Palvelu on käytössä Ruotsissa esimerkiksi Järfallan kunnassa. Telia on arvioinut etätyön vaikutuksia liikenteen päästöihin Valtioneuvoston kanslian tarpeisiin yhdessä Rambollin ja MDI:n kanssa. Hiilineutraalin matkailun tietopohja on kehitetty palveluun perustuen myös Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Viriumille.

Telia Travel Emission Insights

  

Lähde: Autotoday | Clas von Bell