Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyys

Kuljettajan ammattipätevyys

Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyys

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta voimassa olevaa ammattipätevyyttä.

 

Yleensä ammattipätevyys saavutetaan suorittamalla joko perustason ammattipätevyyskoulutus tai perustason ammattipätevyyskoe. Kuitenkin jos kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009 tai linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 niin kyseisen kuljetusmuodon ammattipätevyys saavutetaan jatkokoulutuksella.

Koulutuksen tai kokeen suorittaneiden on tehtävä ammattipätevyyskoulutuksen rekisteröinti Liikenne- ja viestintäviraston palveluntuottajalla Ajovarma Oy:ssä ennen ammattipätevyyskortin myöntämistä tai ammattipätevyysmerkinnän myöntämistä ajokortille. Rekisteröintiä varten tulee olla mukana päätös hyväksytystä ammattipätevyyskokeesta.

Ammatillisessa koulutuksen yhteydessä perustason ammattipätevyyskoulutuksen tai perustason ammattipätevyyskokeen suorittaneilla tulee rekisteröintiä varten olla oppilaitoksesta saatu tutkintotodistus.

Puolustusvoimissa varusmiespalveluksen yhteydessä perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja siihen liittyvän teoriakokeen tai perustason ammattipätevyyskokeen rekisteröinnin tekee puolustusvoimat.

Perustason ammattipätevyys voidaan laajentaa toiseen kuljetusmuotoon (tavaraliikenne/henkilöliikenne) suorittamalla ammattipätevyyden laajentamiseen liittyvä koulutus ja koulutukseen liittyvä teoriakoe. Koulutukseen voi osallistua, jos henkilöllä on ammattipätevyys saavutettu toiseen liikennelajiin perustason ammattipätevyyskoulutuksella tai perustason ammattipätevyyskokeella. Henkilön on suoritettava ammattipätevyyden perustason koulutus tai suoritettava ammattipätevyyden perustason koe, jos ammattipätevyys on saavutettu toiseen liikennelajiin jatkokoulutuksella.

Ammattipätevyyden laajentamiseen liittyvä koulutus on laajuudeltaan joko 70 tuntia tai 35 tuntia. Koulutus suoritetaan erikseen tavara- tai henkilöliikenteelle. Koulutuksen laajuus riippuu henkilön iästä ja ajokorttiluokasta. Koulutuksen jälkeen tulee suorittaa teoriakoe. Teoriakoe järjestetään Liikenne- ja viestintäviraston palveluntuottajalla Ajovarma Oy:ssä. Teoriakokeeseen tultaessa tulee olla mukana todistus koulutuksen suorittamisesta. Todistuksen saa koulutuskeskuksesta.

Koulutusta saa antaa ammattipätevyyskoulutuksen antamiseen hyväksytyt koulutuskeskukset. Koulutus annetaan ammattipätevyyskoulutukseen hyväksytyllä koulutusohjelmalla.

Jatkokoulutuksen kesto

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi kuljettajan on käytävä viisi seitsemän oppitunnin jatkokoulutuspäivää viiden vuoden aikana eli keskimäärin yksi koulutus vuodessa. Koulutukset voi kuitenkin käydä vaikka ennakkoon viisivuotisjakson ensimmäisenä vuonna.

Yhteensä 35 oppitunnista täytyy seitsemän käsitellä ennakoivaa ajamista. ADR-koulutuksesta voidaan kurssin laajuudesta riippuen hyväksi lukea yksi tai kaksi päivää ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviksi. Koulutusta antaneet koulutuskeskukset tekevät rekisteröinnit Traficomin liikenneasioiden rekisteriin näistä koulutuksista.

Voimassa olevan pätevyyden uusiminen

Ammattipätevyys voidaan uusia, kun henkilöllä on suoritettuna koko 35 tunnin jatkokoulutus edellisen kortin myöntämisen jälkeen. Voimassa olevaan ammattipätevyyteen voi hakea jatkoa kuitenkin enintään puolta vuotta ennen olemassa olevan pätevyyden vanhentumista. Näin ollen kuljettajat, joiden pätevyys vanhenee syyskuussa 2024, voivat hakea voimassaolon jatkamista maaliskuusta 2024 lähtien. Tällöin ammattipätevyyden voimassaolo jatkuu syyskuulle 2029 saakka.

Ammattipätevyyskortti tai maninta ammattipätevyydesta ajokorttiin

Henkilö voi valita hakeeko itselleen erillistä ammattipätevyyskorttia tai ajokorttiin erityisehtoa ammattipätevyydestä. Molempia haetaan Liikenne- ja viestintäviraston palveluntuottajalta Ajovarma Oy:stä. Hakemus täytetään ja kortti maksetaan Ajovarman toimipisteessä. Kortti lähetetään hakijalle postitse. Tarvittaessa hakijalle annetaan väliaikainen ammattipätevyyskortti tai väliaikainen ajokortti. Väliaikaisella ammattipätevyyskortilla voi ajaa ainoastaan Manner-Suomessa ja Pohjoismaissa. Ammattipätevyyskorttia tai ajokorttia ei luovuteta, jos henkilö on ajokiellossa.

Lisää ammattipätevyydestä voit lukea Traficomin internetsivuilta. Omat ammattipätevyystietosi voit tarkistaa Traficomin digitaalisista palveluista.

 

Ylläpidä ammattipätevyyttäsi Kuljettaja.fi - verkkokoulutuksilla

Suorita direktiivikoulutukset, eli kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset helposti verkossa.

Verkkokoulutuksissamme suoritat ammattipätevyyden jatkokoulutukset helposti ja joustavasti. Koulutuksemme pureutuvat syvälle aiheisiinsa ja niiden yksityiskohtiin, mutta tekevät sen mielenkiintoisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Koulutustemme aiheet ovat ajankohtaisia ja erittäin käytännönläheisiä.

Voit suorittaa koulutuspäivän joko yhtenä päivänä tai jakaa sen kahdelle peräkkäiselle päivälle.

 

Tutustu tarjolla oleviin jatkokoulutuksiin