Sähköautojen nopea yleistyminen näkyy vakuutusyhtiön vahinkotilastoissa |Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Sähköautoilu#Vahinkotilasto

Sähköautojen nopea yleistyminen näkyy vakuutusyhtiön vahinkotilastoissa

26.8.2022 | Autotoday

Kuva: Antti Järveläinen

Sähkökäyttöisten henkilöautojen vahinkojen lukumäärät ovat nousseet nopeasti viime vuosina sähköautokannan kasvaessa. Sähköautojen korjauskustannukset ovat korkeammat kuin polttomoottorikäyttöisten autojen.

Vuodesta 2020 vuoteen 2021 Pohjola Vakuutuksen täyssähköautokanta kasvoi noin 73 prosenttia. Sähköautoja hankitaan nyt eniten perheiden käyttöön 30–49-vuotiaiden keskuudessa.

Sähköautokannan kasvaessa myös vahinkojen määrä nousi 77 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2021. Kuitenkin niiden osuus kaikista sattuneista ajoneuvovahingoista on vielä pieni.

Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) vuonna 2019 teettämän selvityksen mukaan Suomessa sähköautojen vahinkotiheys oli noin 1,5-kertainen verrattuna muihin autoihin.

Suurempaan onnettomuusriskiin vaikuttaa muun muassa se, että sähköautot kiihtyvät nopeasti. Autojen uusi teknologia voi luoda myös vääristyneen turvallisuuden tunteen ja saada kuljettajan ottamaan turhia riskejä.

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan lähes kolmannes täyssähköautoista on pääkaupunkiseudulla, mikä nostaa vahinkojen määrää. Kaupunkiajossa tapahtuu paljon törmäyksiä ja parkkipaikkavahinkoja.

– Autoon ja sen uuteen tekniikkaan kannattaa totutella rauhassa. Polttomoottoriautoon tottuneelle sähköauton kiihtyvyys saattaa tulla yllätyksenä. Kannattaa myös muistaa, että sähköauto on hyvin hiljainen, mikä saattaa vaikeuttaa kevyen liikenteen ja näkövammaisten mahdollisuuksia havaita lähestyvä sähköauto, neuvoo Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisen johtaja Kristian Hiljander.

Edistynyt teknologia vaikuttaa korjausten hintaan

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan täyssähköautoille tapahtuu lasivahinkoja enemmän suhteessa vahinkojen kokonaismäärään, kuin muille käyttövoimille.

Sähköautovahingoissa korvataan myös useammin sijaisautokustannuksia, jotka johtuvat matkan keskeytymisestä tai auton korjauksesta.

Sähköautoilla on usein tavallista kattavampi vakuutusturva, joka korvaa näitä vahinkoja.

Uudemmissa henkilöautomalleissa tuulilaseissa on paljon tekniikkaa ja kuljettajaa avustavia järjestelmiä, kuten kameroita, kaistavahteja ja tuulilasinäyttöjä.

Nämä järjestelmät joudutaan kalibroimaan tuulilasin vaihtotöiden yhteydessä, mikä nostaa korjauksen hintaa. Nykyään hieman yli 15 prosenttia kaikista lasivahingon vaihtotöistä sisältää kalibrointitöitä, sähköautoissa osuus on yli 20 prosenttia.

Vielä vuonna 2019 sähkökäyttöisten henkilöautojen vauriokorjauskustannukset olivat törmäysvahingoissa noin 1,5-kertaiset muun käyttövoiman henkilöautoihin verrattuna.

Kuitenkin viime vuosien aikana sähköautojen yleistyessä ja valikoiman kasvaessa myös vauriokorjauskustannukset ovat laskeneet nopeasti.

– Sähkökäyttöisten henkilöautojen vauriokorjauskustannukset ovat tällä hetkellä noin kolmanneksen korkeammat kuin vastaavan ikäisten, muiden käyttövoimien henkilöautojen. Korjauskustannuksissa on kuitenkin merkkikohtaisia eroja, Hiljander sanoo.

Edistyksellisen, uuden teknologian korjaaminen on aina alkuun kalliimpaa, erityisesti akkujen korjauskustannukset ovat korkeita. Autoja joutuu myös tästä syystä useammin lunastukseen.

– Lunastettujen sähköautojen jälkimarkkinat eivät ole vielä yhtä kehittyneet kuin polttomoottoriautojen. Niitä ei siis saa samalla tavalla myytyä eteenpäin varaosiksi tai korjattaviksi kuin polttomoottoriautoja, Hiljander kertoo.

Lähde: Autotoday | Clas von Bell