Poliisin valvonta paljasti taas kerran: Raskaan liikenteen kaluston kunnossa korjattavaa!
Artikkelit | Uutiset
#Raskas liikenne#Uutiset#Raskaan liikenteen valvonta

Poliisin valvonta paljasti taas kerran: Raskaan liikenteen kaluston kunnossa korjattavaa!

26.7.2022 | Autotoday

Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti viime viikolla 18.‒24.7.2022 koko maassa. Valvontateeman osallistuivat kaikki poliisilaitokset, ja se oli samalla osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (ROADPOL) Euroopan laajuista valvontateemaa.

‒ Tällä kertaa valvonnan tuloksissa kiinnittää erityisesti huomiota se, että tarkastusmäärään suhteutettuna raskaassa kalustossa havaittiin epäkuntoisuuksia aiempaa enemmän. Esimerkiksi niiden ajoneuvojen määrä, joiden matka keskeytettiin kokonaan, kasvoi, toteaa poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta.

Epäkuntoisuuksien takia seuraamuksia määrättiin 57 tapauksessa. Näistä 14 tapauksessa matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan.

Lisäksi todettujen ajo- ja lepoaikarikkeiden määrä on edelleen liian suuri suhteessa tarkastettujen ajoneuvon kokonaismäärään.

‒ Muutosta parempaan ei ole tapahtunut toivotulla tavalla, Onninen sanoo.

Ajo- ja lepoaikarikkomuksia todettiin yhteensä 140 kappaletta. Lisäksi 25 tapauksessa ajopiirturia ei käytetty lain edellyttämällä tavalla.

Puutteellisen kuorman varmistukseen jouduttiin puuttumaan 59 kertaa. Ylikuormia poliisi totesi 26. Valvonnan aikana tavattiin myös 11 kuljettajaa, joiden ajo-oikeus ei ollut riittävä kuljetettuun ajoneuvoon.

Valvonnassa tarkastettiin yli 1300 ajoneuvoa

Valvontajakson aikana tarkastettiin yhteensä 1308 raskasta ajoneuvoa. Tarkastetuista ajoneuvoista noin 15 prosenttia oli ulkomaisia ajoneuvoja.

Kuljettajille määrättiin kokonaisuudessaan 280 eri seuraamusta. Seuraamuksien määrä oli samassa suhteessa tarkastusmäärien kanssa kuin vastaavalla valvontajaksolla viime vuonna. Osalle kuljettajista kirjoitettiin tälläkin kertaa seuraamuksia useammasta kuin yhdestä rikkeestä.

Valvonnan tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta. Valvontaa kohdennettiin aiemmilla valvontajaksoilla havaittuihin selkeisiin epäkohtiin, kuten ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuorman varmistamiseen sekä ajoneuvojen kuntoon.

Lähde: Autotoday | Clas von Bell