Helsingin liikenneturvallisuus parantunut merkittävästi | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Poliisi#Tilastokeskus#Liikenneturvallisuus

Helsingin liikenneturvallisuus parantunut merkittävästi

11.11.2022 | Autotoday

Kuva: Helsingin Poliisi

Tilastokeskuksen mukaan liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on vähentynyt Helsingissä 35 % viiden vuoden aikana. Loukkaantumisten määrä on edelleen vähentynyt tämän vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.

Tilastokeskuksen henkilövahinko-onnettomuuksia kuvaavat tilastot osoittavat liikenneturvallisuuden parantuneen merkittävästi Helsingissä. Myönteinen kehitys on erityisen merkittävää, koska samaan aikaan Helsingin väestö ja sitä kautta liikennemäärät ovat kasvaneet.

– Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella tämä vuosi jää historiaan turvallisimpana vuotena Helsingin liikenteessä. Helsingin kaupungin panostuksella liikenneturvallisuuteen, poliisin valvonnalla ja kuljettajien paremmalla liikenneturvallisuusasenteella on varmasti ollut merkittävä vaikutus myönteiseen kehitykseen, arvioi Helsingin poliisilaitoksen liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2017–2022

Taulukko on koostettu Tilastokeskuksen tiedoista.

Myönteinen kehitys näkyy loukkaantuneiden määrän selvänä vähentymisenä. Vuonna 2017 Helsingin liikenteessä loukkaantui 488 henkilöä ja vuonna viime vuonna 315 henkilöä eli loukkaantuneiden määrä vähentyi 35 prosenttia viiden vuoden aikana.

Vuoden 2022 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana loukkaantuneita oli 184, kun niitä vuonna 2021 samalla ajanjaksolla oli 209. Mikäli kehitys jatkuu loppuvuoden, puolittuu liikenteessä loukkaantuneiden määrä vuoteen 2017 verrattuna.

Liikenteessä kuolleiden määrässä vastaavaa myönteistä kehitystä ei ole tapahtunut. Liikennekuolemien määrä on vaihdellut kahdeksan ja kolmen välillä. Näin pienissä lukumäärissä satunnaisvaihtelun merkitys on suuri.

– Liikenneturvallisuuteen ovat vaikuttaneet eniten nopeusrajoitusten lasku, liikenneturvallisuusnäkökulman vahva huomiointi kaikessa liikennesuunnittelussa ja poliisin valvonnan onnistuneesta kohdennuksesta. Kohdennamme liikennevalvontaa hyödyntämällä kaupunkilaisten palautetta ja tietoa tapahtuneista onnettomuuksista.

Helsingin kaupungin tavoitteena on edelleen vähentää lasten, nuorten, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuuksia. Tärkeimpiä keinoja ovat nopeusrajoitusten alentaminen, kameravalvonnan lisääminen ja turvallisuuden huomioiminen kaikessa liikennesuunnittelussa.

– Helsinki on todella tyytyväinen tapahtuneeseen liikenneonnettomuuskehitykseen. Liikennesuunnittelun, valvonnan ja valistuksen vahva yhteistyö ja johdonmukainen toiminta liikenneturvallisuuden parantamiseksi tuottaa hyvää tulosta. Edelleen on paljon tehtävää. Toivottu onnettomuuskehitys motivoi jatkamaan tärkeää työtämme, kertoo Helsingin kaupungin Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen.

Lähde: Autotoday | Clas von Bell