Artikkelit | Uutiset
#Raskas liikenne#SKAL

100 järjestöä tiestön puolesta -vetoomus on ylittänyt odotukset

24.2.2023 | Autotoday

Kuva: Matti Sulanto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Suomen tieyhdistys ry:n valmisteleman 100 järjestöä tiestön puolesta -vetoomuksen on allekirjoittanut viikossa lähes 200 toimijaa, todetaan yhdistysten tiedotteessa.

Allekirjoittaneiden yhteisenä huolena ovat tiestön huono kunto ja ylläpitoon osoitettujen resurssien vähyys. Tulevalta hallitukselta odotetaan vahvaa panostusta tiestöön. Allekirjoituksien kerääminen jatkuu.

SKAL ja Suomen Tieyhdistys valmistelivat osana eduskuntavaalivaikuttamista tievetoomuksen, johon tavoiteltiin 100 yhdistystä, yhteisöä tai järjestöä vetoamaan yhdessä tiestön puolesta.

Vetoomus julkaistaan maaliskuussa allekirjoittajineen, minkä jälkeen se toimitetaan kansanedustajaehdokkaille. Lisäksi tievetoomuksen pääviestiä viedään tuleviin hallitusneuvotteluihin keväällä 2023.

Tiet vaikuttavat meidän kaikkien elämään

Tiestö yhdistää ihmiset ja tekee paikoista ja asioista saavutettavia. Tiestö on välttämätön perusrakenne, jonka varassa liikkuminen ja liikenteen palvelut voivat toimia sujuvasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Laaja tieverkko tuo myös joustavuutta ja ketteryyttä yllättävissä häiriötilanteissa.

– Tiet ovat Suomen kilpailukyvyn kivijalka, josta tulee pitää huolta, korostaa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen. Yhteiskunnassamme ei ole sellaisia toimintoja, jotka eivät tarvitsisi tieverkkoa, hän jatkaa.

– Liikenne12:ssa määritelty rahoitustarve tienhoitoon ja parannusinvestointeihin ei ole kustannustason noususta johtuen enää riittävä. Tulevan hallituksen on otettava tiestömme kunto tosissaan ja osoitettava se teoilla. Tiestön kehittäminen ja kunnossapito on investointi Suomen kilpailukykyyn ja tulevaisuuteen, muistuttaa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Tieverkon tulee olla valmis tulevaan

Hyväkuntoisen tieverkon merkitys korostuu myös tulevaisuudessa, sillä tieverkko on olennainen osa tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamista. Uudet energiamuodot, vähäpäästöisyys, digitalisaatio, autonominen ajaminen ja ajonavustusjärjestelmät tarvitsevat alustaakseen tukevan tieverkon.

– Nyt on aika huolehtia siitä, että tieverkosta ei muodostu muun kehityksen riippakiveä, Raitanen sanoo.

– Allekirjoituksia on tullut viikossa liki kaksinkertainen määrä alkuperäiseen tavoitteeseen nähden. En ole hämmästynyt, sillä moni järjestö tuntee jäsentensä päivittäisessä toiminnassa, että teiden ylläpito ja siihen osoitetut resurssit eivät ole kestävällä tasolla, toteaa toimitusjohtaja Kujala.

Vetoomuksen voi allekirjoittaa 7.3.2023 mennessä osoitteessa https://www.tieyhdistys.fi/tietietoa/100-jarjestoa-tieston-asialla/

Lähde: Autotoday | Clas von Bell