Vuosien ponnekas työ Lounais-Suomessa on tuonut tulosta — yhä useammat mopomiitit ovat toteutettu luvanvaraisesti | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Liikenneturvallisuus#Kokoontumisajo#Poliisi

Vuosien ponnekas työ Lounais-Suomessa on tuonut tulosta — yhä useammat mopomiitit ovat toteutettu luvanvaraisesti

19.11.2022 | Autotoday

Kuva: Clas von Bell

Vuosien ponnekkaan työn tuloksena Lounais-Suomessa järjestettävät mopomiitit ovat pääsääntöisesti etukäteen poliisin tiedossa ja luvanvaraisesti toteutettuja. Tiivis ja kunnianhimoinen työ turvallisten ja lainmukaisten kokoontumisajojen eteen jatkuu.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on tänä vuonna järjestetty yhteensä 26 kokoontumisajoihin liittyvää ja lainmukaisesti toteutettua yleisötilaisuutta. Joukossa on sekä mopomiittejä että autojen cruising -tapahtumia.

Poliisin tehtävärekisteri puolestaan kertoo, että ihan kaikista ajotapahtumista ei kuitenkaan ilmoiteta poliisille. Kuluneen vuoden aikana poliisin tietoon on tullut 34 eri kokoontumisajoa. Tosiasiallisesti alueella siis edelleen järjestetään ajotapahtumia myös omin päin.

– Kuitenkin jo suurin osa eli kolme neljästä Lounais-Suomen kokoontumisajoista ilmoitetaan poliisille etukäteen kokoontumislain vaatimusten mukaisesti, sanoo komisario Harri Aaltonen.

Ilmoitusaktiivisuden kasvun myötä suurimpaan osaan tapahtumista laaditaan pelastuslain mukaisesti yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma ja ensiapusuunnitelma.

– Pääsääntöisesti tilaisuudet siis järjestetään hallitusti ja suunnitellusti, lainmukaisesti ja yhä turvallisemmin, Aaltonen summaa.

Kasvatuksellinen näkökulma

Taustalla on jo kolmen vuoden ajan tehty tiivis ja systemaattinen yhteistyö, jossa poliisi ja alueen muut viranomaiset ja toimijat ovat tehneet Turun seudulla tiivistä yhteistyötä erityisesti mopomiittijärjestäjien kanssa.

Mopoilutapahtumien nuoret ovat viranomaisten tuella ja ohjaamina halunneet kehittää tapahtumia niin, että turvallisuusnäkökulman lisäksi miitit olisivat mahdollisimman häiriöttömiä ympäristölle.

Mopomiittien järjestäjiä on koulutettu muun muassa yleisötilaisuusilmoituksen laatimisessa, kokoontumislain vaatimien tapahtumanjärjestäjän velvoitteiden ymmärtämisessä, yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laatimisessa, hätäensiavun antamisessa sekä ensiapu- ja liikenteenohjaussuunnitelmien laatimisessa.

Aaltonen painottaa kasvatuksellista näkökulmaa.

– Haluamme yhdessä ohjata alaikäisiä oikeaan, yhteiskunnan haluamaan käyttäytymismalliin. Jos meneillään oleviin kokoontumisajoihin puututaan vain sanktioiden muodossa, toimet eivät välttämättä palvele tavoitteiden saavuttamista.

Poliisi ja muut toimijat tähtäävät siihen, että kun mopoilevat nuoret oppivat lainmukaisen toimintamallin jo nuorina, myöhemmin autoillessa myös automiitit toteutuvat turvallisesti ja lainmukaisesti.

Läsnäoloa ja suunnitelmallista valvontaa

Lupavalvonnan lisäksi Lounais-Suomessa mopo- tai automiittejä valvotaan aktiivisesti myös yleisötilaisuuden järjestämisen, liikenneturvallisuuden sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden näkökulmasta.

Lähtökohta on se, että poliisi on läsnä miiteissä ja tarvittaessa puuttuu tapahtumissa ilmeneviin rikkeisiin.

– Pääsääntöisesti kokoontumisajoissa ei ole tarvinnut jakaa sanktioita. Ja silloinkin, kun esimerkiksi sakkoja on jouduttu kirjoittamaan, on kyseessä yleensä ollut tapahtumajärjestäjän tahtotilasta poikkeava käytös, kertoo liikennepoliisisektorin päällystöesimies Jorma Johansson.

Eniten häiriötä ja puututtavaa on ollut niissä muutamissa kokoontumisajoissa, joista ei ole ilmoitettu etukäteen poliisille.

Hätäkeskussoitot ovat vähentyneet

Uuttera yhteistyö lainmukaisten ja turvallisten kokoontumisajojen eteen jatkuu Lounais-Suomessa edelleen.

– Nyt kun Turun seudun mopomiiteissä on jo saavutettu hyvä toimintamalli, seuraavaksi jatkamme työtä muun muassa Salon seudulla, Porissa ja Raumalla. Näille paikkakunnille nuorille pyritään järjestämään koulutuksia ensi keväänä, Aaltonen kertoo.

Hänen mukaansa pitkäjänteisellä työllä on jo saavutettu tuloksia.

Esimerkiksi kansalaisten soitot hätänumeroon ovat vähentyneet merkittävästi. Vielä noin viisi vuotta sitten oli tavallista, että yhden mopomiitin aikana hätäkeskukseen soitettiin jopa sata puhelua. Viime kesänä soittoja tuli useimmiten alle kymmenen.

– Ja totta kai myös tapahtuma- ja liikenneturvallisuus on selvästi parantunut, kun mopoilijoiden liikkuminen, liikenteen ohjaaminen ja oleilu kokoontumisajojen kohteissa on johdettua, Aaltonen perustelee.

 

 

Lähde: Autotoday | Clas von Bell