Vahvasti suojatut Sisu GTP -ajoneuvot sarjatuotantoon | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Raskas liikenne#Sisu

Vahvasti suojatut Sisu GTP -ajoneuvot sarjatuotantoon

9.9.2023 | Autotoday

Kuva: Sisu Auto

Viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien heikentynyt Euroopan yleinen turvallisuustilanne ja siitä seurannut eri maiden puolustusvoimien taistelutavan uudelleenarviointi johti suojattujen sotilasajoneuvojen kysynnän voimakkaaseen kasvuun.

Tähän markkinatarpeeseen vastaaminen taas johti Sisu Auton päätökseen keskittää voimavarojaan sotilasajoneuvokehitykseen ja -tuotantoon. Tämän panostuksen tuloksena syntynyt suojattujen ajoneuvojen Sisu GTP-tuoteperhe on nyt saatu sarjatuotantoon.

– Raskaan Sisu ETP-sarjan ajoneuvojen rinnalle kehitetyn keskiraskaan, suojatun, modulaariseen tekniseen ratkaisuun pohjautuvan Sisu GTP:n esisarja oli Puolustusvoimien kenttätesteissä kesästä 2021 lähtien kokonaisen vuoden ajan. Testisarjan perusteella Puolustusvoimat päätti loppuvuodesta 2022 tilata tuotteen ensimmäisen sarjatoimituksen, 25 kpl miehistönkuljetukseen tarkoitettuja Sisu GTP 4×4-ajoneuvoja, joiden tuotanto on nyt käynnistynyt, toteaa Sisu Auton Defence-liiketoimintaa johtava Jyri Ahonen.

Suomen liittyminen puolustusliitto NATO:on avaa aivan uusia mahdollisuuksia kotimaiselle puolustusvälineteollisuudelle. Tällä hyvin kannattavalla liiketoiminnalla on myös kansallista sotilaallista ja yhteiskunnallista huoltovarmuutta vahvistavaa vaikutusta.

Sisu Auto valmistaa sotilasajoneuvot, muista valmistajista poiketen, siviiliautojen kanssa samalla tuotantolinjalla. Tämä valmistustapa, yhdessä ajoneuvokohtaisen komponenttitoimitusjärjestelyn kanssa antaa yhtiölle mahdollisuudet tuottaa näitä ajoneuvoja tarvittaessa hyvin suuria määriä nopeasti ja tehokkaasti.

"Odotustemme mukaan näiden vankasti suojattujen ajoneuvojen kysyntä tulee jatkumaan vahvana koko tämän vuosikymmenen ajan..."

– Nyt tuotantoon saatetun SISU GTP:n ensimmäinen sarjatoimitus toimitetaan asiakkaalle tämän vuoden loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa kahden täysin varustellun sotilasajoneuvon viikkotuotantoa syksyn aikana, joka samalla merkitsee lähes sadan ajoneuvon vuosituotantokapasiteetin saavuttamista ensi vuodesta alkaen. Työtä kapasiteetin kasvattamiseksi tulemme tekemään tästä edelleen, sillä markkinanäkymien mukaan meidän tulee jo seuraavana vuonna, v.2025 kyetä tuottamaan lähes kaksinkertainen ajoneuvomäärä. Odotustemme mukaan näiden vankasti suojattujen ajoneuvojen kysyntä tulee jatkumaan vahvana koko tämän vuosikymmenen ajan, toteaa Sisu Auton tuotannosta vastaava johtaja Petri Kananen.

– Vaikka pääosa kasvavan tuotannon henkilöstölisäyksestä tulee tapahtumaan ajoneuvojen osia valmistavassa kotimaisessa toimittajaverkostossamme, Sisu Auton oman tuotannon keskittyessä ajoneuvojen loppukokoonpanoon, on tavoitteemme kasvun varmistamiseksi rekrytoida useita kymmeniä työntekijöitä ja toimihenkilöitä Karjaan tehtaallemme loppuvuoden aikana, päättää Kananen.

Lähde: Autotoday | Clas von Bell

 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä jutut