Tutkimus: Liikenneturvallisuus on suomalaisille autoilijoille huipputärkeää | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#K-Auto#Liikenneturvallisuus

Tutkimus: Liikenneturvallisuus on suomalaisille autoilijoille huipputärkeää

28.6.2023 | Autotoday

Kuva: K-Auto

Yli 90 prosenttia suomalaisista autoilijoista kertoo pitävänsä liikenneturvallisuutta erittäin tärkeänä autoillessa. Lähes yhtä moni kertoo, että turvallisuuden parantaminen on kriteeri seuraavan auton valinnassa ja yli 70 prosenttia autoilijoista kertoo perehtyvänsä auton turvallisuusominaisuuksiin jo autokaupassa tai omatoimisesti. Tiedot selviävät K-Auton toteuttamasta Autoilun suunta -tutkimuksesta.

Suomalaiset kokevat olevansa hyvin perillä siitä, miten autoillaan liikenneturvallisesti. Valtaosa (93 %) autoilijoista kertoo tietävänsä, miten ajaa liikenneturvallisesti. Lähes 70 prosenttia autoilijoista sanoo tuntevansa hyvin uuden tieliikennelain, jossa säädetään liikennesäännöistä, liikenteenohjauksesta ja esimerkiksi liikennemerkeistä sekä ajoneuvon turvallisesta käyttämisestä.

Hyvistä tiedoista huolimatta puolet (51 %) autoilijoista näkee, että omassa ajotavassa on liikenneturvallisuuden kannalta parannettavaa. Ajotavan lisäksi myös auton iän nähdään olevan keskeisessä roolissa: lähes 40 prosenttia vastaajista uskoo, että auton vaihtaminen uudempaan parantaa omaa ja kanssaliikkujien liikenneturvallisuutta.

– Autokaupoilla näkyy selkeästi, että liikenneturvallisuus on erittäin tärkeä kriteeri auton valinnassa niin uusissa kuin käytetyissä autoissa. Asiakkaita kiinnostaa erityisesti muun muassa peruutustutkat ja -kamerat sekä mukautuva vakionopeudensäädin. Uusissa autoissa monet liikenneturvallisuutta lisäävät varusteet ovat vakiona, ja ne auttavat kuljettajaa turvallisessa ajossa, kertoo K-Auton liiketoiminnan tuesta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Kimmo Vainio.

Suomalaisten autoilijoiden mukaan isossa kuvassa liikenneturvallisuuden uhat eivät löydy autoista tai niiden ominaisuuksista, vaan kuljettajien toiminnasta sekä ajo-olosuhteista. 77 prosenttia vastaajista näkee, että suurin uhka liikenneturvallisuudelle on kuljettajan oma toiminta.

Erityisen suurena turvallisuusriskinä (69 %) nähdään puhelimen käyttö ajon aikana ja kahdeksalla prosentilla vastaajista on myös omakohtaista kokemusta vaaratilanteeseen joutumisesta siksi, että ajaessa on käytetty puhelinta.

Muina merkittävinä liikenneturvallisuuden uhkina nähdään sää- ja ajo-olosuhteet, teiden ja ajoväylien kunto sekä liian kuluneet tai vanhat renkaat. Vaikka alla olisi uusi auto, kuljettajan toiminnan merkitys liikenneturvallisuudelle nähdään tutkimuksen mukaan suurena, sillä lähes kolmasosan (29 %) mielestä autoilijat luottavat liikaa auton turvallisuusominaisuuksiin.

– Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen on aina kuljettajan vastuulla. Kokonaisuus on kahden avainasian summa: kulkupeliksi kannattaa valita hyvillä turvallisuusominaisuuksilla varustettu auto ja oma ajotapa pitää sopeuttaa aina muun liikenteen sekä olosuhteiden mukaan, Vainio muistuttaa.

– Autojen turvallisuusvarustelu kehittyy jatkuvasti ja sitä ohjataan myös lainsäädännöllä. Moni ei tiedä, että vuoden 2024 heinäkuusta alkaen esimerkiksi älykäs nopeusavustin, hätätilanteiden kaistanpitojärjestelmä ja peruutustutka ovat lakisääteisiä pakollisia turvallisuusvarusteita kaikissa uusissa henkilöautoissa. Nämä varusteet lisäävät merkittävästi edelleen uusien autojen turvallisuutta.

Autoilun suunta -tutkimus tarjoaa näkemyksiä suomalaiseen autoiluun nyt ja tulevaisuudessa

K-Auton Autoilun suunta -tutkimus kertoo, miltä näyttää autoilun maailma, kun äänen saavat suomalaiset autoilijat. Autoilun suunta -tutkimus toteutettiin Norstatin internet-paneelissa maaliskuussa 2023. Kohderyhmänä olivat 18–74-vuotiaat suomalaiset autoilijat. Tutkimuksen vastaajamäärä oli 1008 ja se edustaa kohderyhmää kattavasti sukupuolen, iän ja asuinpaikan osalta.

Tulokset summattuna:

 • Liikenneturvallisuus autoillessa on tärkeää 93 % suomalaisista autoilijoista.
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen on tärkeä asia seuraavan auton hankinnassa 87 % vastaajista.
 • 71 % suomalaisista autoilijoista kertoo perehtyvänsä auton turvallisuusominaisuuksiin auton ohjekirjasta tai kysymällä auton myyjältä.
 • 93 % vastaajista arvioi tietävänsä, miten ajaa liikenneturvallisesti.
 • 69 % suomalaista autoilijoista kokee tuntevansa hyvin uuden tieliikennelain.
 • 51 % vastaajista uskoo, että omassa ajotavassa on parannettavaa liikenneturvallisuuden näkökulmasta.
 • 39 % suomalaisista autoilijoista uskoo, että auton vaihtaminen uudempaan parantaa omaa ja kanssaliikkujien liikenneturvallisuutta.

Näin nähdään keskeisimmät uhat liikenneturvallisuudelle:

 • 77 % vastaajista näkee, että suurin uhka liikenneturvallisuudelle on kuljettajan oma toiminta.
 • 69 % vastaajista on sitä mieltä, että puhelimen käyttö autoillessa on uhka liikenneturvallisuudelle.
 • 8 % vastaajista on omakohtaista kokemusta vaaratilanteeseen joutumisesta siksi, että on käyttänyt puhelinta ajaessa.
 • 65 % vastaajista näkee sää- ja ajo-olosuhteet uhkana liikenneturvallisuudelle.
 • 62 % vastaajista näkee teiden ja ajoväylien kunnon uhkana liikenneturvallisuudelle.
 • 53 % vastaajista näkee liian kuluneet ja vanhat renkaat uhkana liikenneturvallisuudelle.
 • 29 % vastaajista uskoo, että autoilijat luottavat liikaa autojen turvallisuusominaisuuksiin.

  

Lähde: Autotoday | Clas von Bell

 

 

Sinua saattaisi kiinnostaa