Tunnetko nämä liikennemerkit ja lisäkilvet? | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Turvallisuus#Liikenteessä

Tunnetko nämä liikennemerkit ja lisäkilvet?

10.7.2024 | Autotoday

Kuva: SPATY

Suomessa osana autokoulujen opetusta käydään läpi liikennemerkit, ja autokoulun teoriakoe sisältää kysymyksiä liikennemerkeistä sekä niiden tulkinnasta.

– Liikennemerkkien merkitys, turvallinen ajotapa ja myös pysäköintisäännöt ovat olennainen osa sujuvaa liikennekulttuuria. Kokemuksemme mukaan suomalaiskuljettajien tulisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota seuraavien liikennemerkkien merkitykseen, Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsäranta kertoo.

Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla 

Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla -merkki ohjeistaa autoilijaa siitä, miten ajoneuvo tulee sijoittaa pysäköintialueella. Kuva: SPATY

Tämä merkki ohjeistaa autoilijaa siitä, miten ajoneuvo tulee sijoittaa pysäköintialueella. Merkissä voi olla esimerkiksi kuvia ajoneuvojen pysäköintiasennoista, kuten poikittain tai vinottain pysäköinnistä, tai se voi osoittaa tietyt alueet, joihin ajoneuvoja saa pysäköidä.
 
– Kun autoilija näkee tämän merkin, hänen tulee pysäköidä ajoneuvonsa juuri merkissä ilmoitetulla tavalla. Tämä auttaa varmistamaan, että pysäköintialueella on riittävästi tilaa kaikille ajoneuvoille ja että pysäköinti tapahtuu turvallisesti ja järjestelmällisesti, Metsäranta kertoo.

Liityntäpysäköintiviitta  

Liityntäpysäköintiviitta-merkki osoittaa suunnan ja etäisyyden liityntäpysäköintipaikalle. Kuva: SPATY

Tämä merkki osoittaa suunnan ja etäisyyden liityntäpysäköintipaikalle. Merkki ohjaa autoilijat liityntäpysäköintipaikalle, johon he voivat jättää autonsa ja jatkaa matkaansa julkisilla liikennevälineillä, kuten junalla tai bussilla.
 
– Kun autoilija näkee liityntäpysäköintiviitan, hänen tulee seurata merkin osoittamaa suuntaa löytääkseen liityntäpysäköintipaikan. Merkki helpottaa autoilijoiden siirtymistä yksityisautoilusta julkiseen liikenteeseen, mikä voi vähentää liikenteen ruuhkia ja päästöjä, Metsäranta sanoo.

Pysäköintitapa  

Pysäköintitapa-merkillä osoitetaan ajoneuvon sijoitus reunakiveen nähden. Kuva: SPATY.

Tämän merkin tarkoitus on viestiä, että kyseisellä alueella pysäköinti tulee suorittaa tietyllä tavalla. Merkillä osoitetaan ajoneuvon sijoitus reunakiveen nähden.
 
– Tämä merkki auttaa varmistamaan, että pysäköinti tapahtuu järjestelmällisesti ja turvallisesti, ja että ajoneuvot mahtuvat alueelle ilman, että ne estävät liikennettä tai aiheuttavat vaaratilanteita, Metsäranta toteaa.

Latauspaikka

Latauspaikka-merkki kertoo, missä sähköajoneuvojen kuljettajat voivat ladata ajoneuvonsa akkuja. Kuva: SPATY

Tämä merkki kertoo, missä sähköajoneuvojen kuljettajat voivat ladata ajoneuvonsa akkuja.
 
– Merkki varmistaa, että sähköajoneuvojen kuljettajat voivat ladata ajoneuvonsa tarpeen tullen. Tämä edistää sähköajoneuvojen käyttöä ja tukee ympäristöystävällistä liikkumista, Metsäranta sanoo.

Maksullinen pysäköinti  

Alueella, jossa Maksullinen pysäköinti -liikennemerkki sijaitsee, pysäköinti on maksullista. Kuva: SPATY

Alueella, jossa tämä liikennemerkki sijaitsee, pysäköinti on maksullista. Merkki ilmoittaa autoilijoille, että heidän tulee maksaa pysäköintimaksu käyttäessään pysäköintipaikkaa.
 
– Kun autoilija näkee tämän merkin, hänen tulee etsiä pysäköintimaksuautomaatti tai muu maksutapa, joka on käytössä kyseisellä alueella, ja suorittaa vaadittu maksu pysäköintiajan kattamiseksi. Merkki ei kuitenkaan tarkoita pysäköintikiekon käyttämistä, vaikka siihen se sekoitetaan usein, Metsäranta kertoo.

Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus  

Alueella, jossa on Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus -merkki, autoilijan tulee osoittaa pysäköintiajan alkaminen. Kuva: SPATY

Sellaisella alueella, jossa tämä merkki on, autoilijan tulee osoittaa pysäköintiajan alkaminen. Aika osoitetaan yleensä pysäköintikiekolla, johon merkitään saapumisaika.
 
– Kun autoilija näkee merkin, hänen tulee pysäköidessään asettaa pysäköintikiekko näkyville autoon selkeästi havaittavaan paikkaan ja merkitä siihen saapumisaikansa. Merkin avulla varmistetaan, että ajoneuvot eivät pysäköi samalla alueella pidempään kuin sallitun ajan, jolloin pysäköintipaikat kiertävät riittävästi, Metsäranta sanoo.

Vuoropysäköinti  (pysäköinti kielletty kuukauden parillisina päivinä)

Tämän Vuoropysäköinti-liikennemerkin alueella pysäköinti on kielletty kuukauden parillisina päivinä tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Kuva: SPATY

Tämän liikennemerkin alueella pysäköinti on kielletty kuukauden parillisina päivinä tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Pysäköintikielto on voimassa tarkoitetusta päivästä kello kahdeksasta seuraavaan päivään kello kahdeksaan, jollei lisäkilvellä ole muuta osoitettu.
 
– Merkin noudattaminen on tärkeää, jotta tie pysyy hyvässä kunnossa ja turvallisena kaikille käyttäjille. Vuoropysäköinti helpottaa esimerkiksi kadun kunnossapitoa ja lumen aurausta talvella.

Vuoropysäköinti  (pysäköinti kielletty kuukauden parittomina päivinä)

Tällä Vuoropysäköinti-merkillä kielletään ajoneuvon pysäköinti kuukauden parittomina päivinä tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu Kuva: SPATY

Tällä merkillä kielletään ajoneuvon pysäköinti kuukauden parittomina päivinä tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu.
 
– Kun autoilija näkee tämän merkin, hänen tulee tarkistaa, kummalla puolella tietä pysäköinti on sallittu tiettynä päivänä. Näin varmistetaan, että toinen puoli kadusta on aina vapaa kunnossapitoa varten, Metsäranta kertoo.

Pysäköintikieltoalue  

Pysäköintikieltoalue-merkin osoittamalla alueella pysäköinti on kokonaan kielletty. Kuva: SPATY

Tämän merkin osoittamalla alueella pysäköinti on kokonaan kielletty.
 
– Pysäköintikielto on yleensä voimassa koko alueella, ei vain tietyillä tienpätkillä. Kielto voi olla asetettu liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden tai muiden kunnossapitosyiden vuoksi. Pysäköintikieltoalueiden noudattaminen on tärkeää, jotta liikenne pysyy sujuvana ja turvallisena kaikille tienkäyttäjille.

Pysäyttäminen kielletty  

Pysäyttäminen kielletty -merkin alueella ajoneuvon pysäyttäminen ei ole sallittua edes lyhyeksi ajaksi. Kuva: SPATY

Tämän merkin alueella ajoneuvon pysäyttäminen on kokonaan kielletty. Merkki ilmoittaa, että pysähtyminen ei ole sallittua edes lyhyeksi ajaksi.
 
– Kiellon tarkoituksena on varmistaa liikenteen sujuvuus ja turvallisuus esimerkiksi kapeilla tieosuuksilla, vaarallisissa mutkissa tai vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Pysäyttämiskieltoalueiden noudattaminen on tärkeää, jotta tie pysyy vapaana ja turvallisena kaikille tienkäyttäjille, Metsäranta painottaa.

Lähde: Autotoday | Clas von Bell

 

 

Sinua voisi kiinnostaa