Traficomin määräyksen raakapuukuorman varmistamista koskevan kohdan siirtymäaika päättyy 1.7.2022 | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Raskas liikenne#Kuorman varmistus

Traficomin määräyksen raakapuukuorman varmistamista koskevan kohdan siirtymäaika päättyy 1.7.2022

29.6.2022 | Erkki Heiskanen

Kuva: Eerik Ahola

Liikenne- ja viestintävirasto on 21.12.2020 antanut määräyksen kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta (TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019), joka on tullut muutettuna voimaan 1.4.2021.

Määräyksen 8.2 kohta koskee raakapuukuorman varmistamista. Sen soveltamiselle annettiin alun perin siirtymäaika 1.1.2022 saakka. Vuoden 2021 lopulla kävi ilmi, että raakapuukuljetuksiin käytettävien autojen ja perävaunujen kuormansidontavälineiden päivitys uuden määräyksen mukaisiksi eteni hitaasti.

Vaikeuksien syynä olivat Covid-19 –pandemiasta johtuvat ajoneuvoteollisuuden komponenttien vaikeasti ennakoitavat saatavuusongelmat sekä yritysten välisen yhteistyön rajoittuminen ja uuden kehittämisen hidastuminen. Vielä joulukuussa merkittävä määrä ajoneuvoja odotti uusia kiristimiä ja määräyksen tarkoitettu voimaantulo heti vuoden 2022 alusta olisi aiheuttanut siinä tilanteessa merkittäviä ongelmia raakapuukuljetusten hoitamiseen. Näin ollen 8.2 kohdan siirtymäaikaa jatkettiin 1.1.2022 voimaan astuneella määräyksellä 1.7.2022 saakka.

Siirtymäaika päättyy ja raakapuukuorman varmistamista koskeva kohta 8.2 astuu voimaan 1.7.2022. Kohdan mukaan raakapuukuormien sidonnassa puutavaranipun sidosten yhteenlasketun LC-arvon tulee olla vähintään 0,2 kertainen puutavaranipun massaan nähden ja kiristysvoiman 0,05 kertainen puutavaranipun massaan nähden. Jos puutavaranipun edessä ei ole sermiä tai toista nippua, tulee puutavaranipun sidonnan LC-arvon ja kiristysvoiman olla 1,5-kertainen edellä mainittuihin vaatimuksiin nähden. 

Linkki raakapuukuorman varmistusta koskevaan muutosmääräykseen

Linkki määräykseen kuormakoreista ja kuormanvarmistamisesta