Traficom myönsi valtionavustukset sanomalehtien jakeluun - tavoitteena turvata kattavan jakeluverkon säilyminen koko maassa | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Tiedotteet
#Posti#Sanomalehti

Traficom myönsi valtionavustukset sanomalehtien jakeluun - tavoitteena turvata kattavan jakeluverkon säilyminen koko maassa

8.9.2023 | Traficom - Tiedote

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustukset sanomalehtien jakeluun alueilla, jotka jäävät sanomalehtien kaupallisen viisipäiväisen varhaisjakelun ulkopuolelle.

Kuva: Dreamstime

Avustuksen tarkoituksena on varmistaa sanomalehtien viisipäiväisen jakelun säilyminen kaikkialla Suomessa. Traficom myönsi valtionavustukset jakeluyrityksille, jotka sitoutuivat tarjoamaan jakelua pienimmällä avustussummalla.

Sanomalehtien jakeluun myönnettävän valtionavustuksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä sanomalehtijakelun jatkuvuudelle viitenä arkipäivänä viikossa alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa eikä saatavilla täysin kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua. 

"Traficom on määritellyt enimmäishinnan, jonka jakeluyritys voi periä sanomalehtien kustantajilta. Avustuksen tarkoituksena on kattaa sanomalehtien jakelusta syntyvät nettokustannukset eli se osa kustannuksista, joita sanomalehtien kustantajilta perittävä jakeluhinta ei kata", selventää viestintämarkkina-asiantuntija Sami Vilvala.

"Kaikkiaan avustusta oli haettavissa 38 alueelle. Avustuksen saajaksi valittiin yritys, joka sitoutui hakemuksessaan jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet tiistaisin ja torstaisin pienimmällä avustusmäärällä. Hakijan tuli myös täyttää avustuksen muut ehdot", jatkaa Vilvala.

Valtionavustusta myönnettiin 7 miljoonaa euroa 18 alueelle ympäri Suomea

Traficom myönsi valtionavustusta 18 alueelle Suomessa. Avustuksen ehdot täyttäviä hakemuksia saatiin 18 alueelle ja näistä kahdelle alueelle useampi kuin yksi hakemus. Hakijoina oli yhteensä neljä yritystä. Matalimman haettavan avustussumman perusteella Posti sai myönteisen avustuspäätöksen 17 eri alueella ja Tmi Jyrki Ruokamo yhdellä alueella. Lapissa sijaitseville 20 avustusalueelle ei tullut ehdot täyttäviä hakemuksia. Näille alueille Traficom määrää Posti Jakelu Oy:lle postilain mukaisen julkisen palveluvelvoitteen kattavan sanomalehtien jakeluverkon turvaamiseksi.

Valtionavustukseen varatusta 15 miljoonan euron määrärahasta myönnettiin nyt noin 7 miljoonaa euroa. Lopullinen avustussumma määräytyy palveluvelvoitteen toteuttamisesta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaan. Lopullinen avustus ei voi ylittää avustuspäätöksessä määriteltyä summaa. Tämän lisäksi määrärahasta voidaan korvata jälkikäteen Posti Jakelu Oy:lle Lapin kuntiin asetettavasta julkisesta palveluvelvoitteesta aiheutuneita kustannuksia määrärahan puitteissa. Lopullinen kokonaissumma ei siten vielä ole tiedossa, mutta varatulla avustussummalla tullaan saavuttamaan tavoite koko maan kattavan sanomalehtijakelun jatkuvuudesta nykytasolla. Nyt myönnettyä tukea koskeva valtionavustuskausi alkaa 1.10.2023 ja päättyy 30.9.2024. 

Taulukko avustusalueista ja avustuksen saajista alueilla (pdf)(Ulkoinen linkki)

Avustusta sanomalehtijakelun turvaamiseksi jatketaan määrärahojen puitteissa. Seuraava avustuskausi alkaa 1.10.2024. "Ennen seuraavan hakukierroksen aloittamista keräämme kokemuksia eri osapuolilta. Traficom seuraa myöntämiensä valtionavustusten vaikutuksia markkinoilla. Tarkoitus on lisäksi kehittää avustusmallia siten, että se vastaisi kaikkien asianosaisten kannalta tavoitteita mahdollisimman hyvin", toteaa Vilvala. 

LISÄTIETOJA
Viestintämarkkina-asiantuntija Sami Vilvala, p. 0295 390 624, sami.vilvala@traficom.fi
Johtava asiantuntija Merja Saari, p. 0295 390 541, merja.saari@traficom.fi

Lähde: Traficom-tiedote

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä jutut