Täyssähköauto on noussut yrityspäättäjien ykkösvalinnaksi | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Sähköautoilu#Yritysauto

Täyssähköauto on noussut yrityspäättäjien ykkösvalinnaksi

22.11.2022 | Autotoday

Kuva: Clas von Bell

Yhä useampi yrityspäättäjä suosii nyt autohankinnoissa täyssähköautoa. Tämä käy ilmi ALD Automotiven tuoreesta asiakastutkimuksesta, johon vastasi 151 yrityspäättäjää.

Merkittävin muutos edellisvuoteen verrattuna on tapahtunut käyttövoimien painotuksissa.

– Käyttövoiman merkitys yritysten autopolitiikassa on kasvanut selkeästi vuoden aikana, ja jopa 52 % päättäjistä kertoo painottavansa täyssähköautoja autopolitiikassa. Sähköauto on nyt siis ensimmäistä kertaa siirtänyt ladattavat hybridit kakkossijalle, ALD:n Anton Ryytty kertoo.

Ryytyn mukaan tulos on linjassa yritysten ympäristövastuupainotusten kanssa.

– Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu nostavat yhä enenevässä määrin päätään yritysten agendalla ja se näkyy myös autopolitiikan painotuksissa. Sähköautojen ja ladattavien hybridien valinnan mahdollistaminen henkilöstölle on näkyvä keino pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä.

EU:n CSRD-direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive) kiristää entisestään yritysvastuuta ja päästöjä koskevaa ESG-raportointia vuodesta 2024 alkaen. Se tarkoittaa, että yritysten on kerrottava toimistaan uusien standardien, kuten kestävää rahoitusta luokittelevan taksonomiakriteeristön mukaan ja raportoitava tulokset julkisesti.

– Uskon, että se tulee entisestään painottamaan yritysten autopolitiikkaa kohti täyssähköautoa. Iso merkitys on myös latausinfran kehityksellä ja sähköautovalikoiman laventumisella, joissa molemmissa tapahtuu positiivista kehitystä.

– Yritysten on oltava nyt todella hereillä autopolitiikan suhteen. Kyselyn vastausten perusteella yrityspäättäjät kaipaavatkin työsuhdeautoilun kumppanilta aktiivista viestintää ja konsultointia.

Katso tästä muita juttuja sähköautoilusta.

 

Lähde: Autotoday | Clas von Bell