Täydennyksiä ajoneuvolakiin | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Tiedotteet
#LVM#Päästöt#EU

Täydennyksiä ajoneuvolakiin

25.3.2023 | LVM - Tiedote

Kuljetusrobotti jalkakäytävällä. (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö 23.03.2023 14.51
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2023 muutokset ajoneuvolakiin ja eräisiin siihen liittyviin lakeihin.

Jatkossa päästömanipulaatiot kielletään selkeämmin ja sanktioidaan tuntuvammin ja ajoneuvojen käyttövoimien muuttaminen, eli konversiot sallitaan aiempaa laajemmin. Lisäksi lakimuutoksilla edistetään tieliikenteen automaatiokokeiluja ja selkiytetään pienten kuljetusrobottien sääntelyä.

Samalla kansalliseen lainsäädäntöön tehdään muutokset, joita henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin liittyvien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta annettu EU:n täytäntöönpanoasetus edellyttää.

Lakimuutokset perustuvat aiemman ajoneuvolain uudistuksen yhteydessä esiin nousseisiin tarpeisiin, teknologian ja kansainvälisen sääntelyn kehitykseen sekä fossiilittoman liikenteen tiekartan kirjauksiin käyttövoimakonversioiden osalta.

Päästömanipulaatioiden kieltäminen ja konversioiden salliminen tähtäävät liikenteen päästöjen vähentämiseen

Lain muutoksella sallitaan konversioiden eli käyttövoimamuutosten joustavampi toteuttaminen kaikkiin ajoneuvoluokkiin sekä kaiken ikäisiin ajoneuvoihin. Laitteiden ja muutoskatsastusten yksityiskohdista tullaan vielä antamaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tarkentavat määräykset.

Ajoneuvolain täydennyksen tavoitteena on myös selkeyttää päästömanipulaatioita koskevaa sääntelyä. Sääntelyllä kielletään päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynti ja asentaminen. Myös ajoneuvon muuttaminen päästöjä manipuloimalla on kiellettyä.

Sääntelyllä tiukennetaan myös päästömanipulaatioiden sanktiointia eli liikennevirhemaksun ja seuraamusmaksun määräämistä. Seuraamusmaksun määrää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tarkoituksena on kitkeä päästömanipulaatioihin perustuva liiketoiminta sekä päästömanipuloitujen ajoneuvojen käyttö tieliikenteessä, ja näin vähentää etenkin liikenteen päästöjä.

Automaatiotestausta edistetään ja pieniä kuljetusrobotteja koskevaa sääntelyä selkiytetään

Sääntelyllä mahdollistetaan automaattisilla ajojärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen kokeilu- ja testaamistoiminta yleisillä teillä myös ilman ihmiskuljettajaa sekä vastikkeellisuus automaatiokokeiluissa.

Jatkossa pienet kuljetusrobotit luokitellaan ajoneuvoiksi, mutta ne saavat edelleen liikkua jalkakäytävillä jalankulkuun verrattavissa olevalla nopeudella.

Mitä seuraavaksi?

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.4.2023.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tekee kokonaisarvioinnin niistä lainsäädännöllisistä, teknisistä ja esimerkiksi tiedottamista, valvontaa tai ajo-opetusta koskevista keinoista, joilla voidaan parantaa tiealueella työskentelyn ja liikenneonnettomuustilanteiden hoitamisen turvallisuutta.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Esa Aaltonen, p, 050 560 8692, esa.aaltonen@gov.fi

yksikön johtaja Saara Reinimäki, p. 050 303 3065, saara.reinimaki@gov.fi

Lähde: LVM-tiedote

 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä jutut