Taksimatkustamisen turvallisuuden koetaan heikentyneen Uudellamaalla | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Taksiturvallisuus#Liikenneturvallisuus

Taksimatkustamisen turvallisuuden koetaan heikentyneen Uudellamaalla

9.8.2022 | Autotoday

Kuva: Lähitaksi

Lähitaksin teettämän taksiturvallisuustutkimuksen mukaan turvallisuuden koetaan heikentyneen taksiasiakkaiden mielestä viime vuosien aikana Uudellamaalla.

Turvattomuutta ovat kokeneet yhä useammat asiakkaat. Eniten turvattomuutta on koettu liikenneturvallisuuden (esim. ajotapa) ja taloudellisen turvallisuuden (hinnoitteluun ei voi luottaa) osalta.

Turvattomuutta kokeneista yli kolmannes on kokenut myös fyysistä ja psyykkistä turvattomuutta: naiset fyysistä 14 % ja psyykkistä turvattomuutta 16 % miehiä enemmän.

Tärkeimpinä turvallisuuden tunteeseen vaikuttavina tekijöinä pidetään kuljettajan ammattitaitoa, taksiyrityksen mainetta ja alkuperää, luotettavaa mobiilisovellusta sekä taksiyhtiön omaa laadunvalvontaa. Toisaalta taksimatkustaminen koetaan yhä verrattain turvalliseksi.

Taksin valinnassa turvallisuus koettiin erittäin tärkeäksi tekijäksi. Turvallisuutta parantavina asioina pidettiin eniten kuljettajan koulutusta ja lupia, matkan hintatietoa etukäteen, taksiyhtiön brändin selkeää tunnistamista (esim. teippaukset, kyltit) sekä tietoa auton saapumisajasta etukäteen.

Tutkimus osoitti myös, että mobiilisovelluksen merkitys taksipalvelukokonaisuudessa kasvaa edelleen: vastaajista yli puolet oli tilannut taksin sovelluksella. Reilu kolmannes oli tilannut taksin puhelimitse soittamalla.

– Ennen taksiuudistusta 1.7.2018 taksialan tutkimusten suurimmat haasteet liittyivät yleensä matkustajien mielestä taksin saatavuuteen ruuhkahuippuina, kuten pikkujoulujen ja uudenvuodenvaihteen aikaan, sekä taksien hintatasoon. Turvallisuutta ei koettu yleisesti ongelmaksi, vaan päinvastoin; suomalaista taksia pidettiin maailman turvallisimpana. Toivottavasti tämä Uuttamaata koskeva tutkimus johtaa osaltaan toimenpiteisiin erityisesti lainsäädännön ja viranomaisvalvonnan osalta sekä avaa päätöksentekijöiden silmiä, toteaa Lähitaksin vt. toimitusjohtaja Pasi Rokosa.

Luotava taksitarkastajayksikkö Traficomiin

Lähitaksi ehdottaa lähitaksilaisten kuljettajien, yrittäjien ja työntekijöiden 11.7. alulle laittaman kansalaisaloitteen mukaisesti viranomaisvalvonnan uskottavaa tehostamista sekä Taksitarkastajayksikön perustamista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteyteen.

Taksitarkastajille tulee varmistaa laajat toimivaltuudet antaa huomautuksia ja sakkorangaistuksia sekä tarvittaessa lopettaa taksiyrityksen/taksiyrittäjän/taksinkuljettajan liikennöinti ja toiminta, jos tilanne laiminlyöntien takia niin vaatii.

– Kaikki ratkaisuehdotuksemme taksialan turvallisuuden ja yleistilanteen parantamiseksi on tehty asiakkaiden, hyvien taksinkuljettajien ja koko yhteiskuntamme julkisen liikenteen parhaaksi. Haluamme palauttaa laatua, turvallisuutta ja hyvää asiakaspalvelukulttuuria taksijärjestelmäämme. Samalla muistutamme, että ongelmista huolimatta takseissa työskentelee yhä tuhansia hyviä kuljettajia ilman minkäänlaisia turvallisuusongelmia. Olennaisinta onkin yhä katsoa tarkkaan, minkä taksin kyytiin nousee, kertaa Lähitaksin viestintäpäällikkö Sakari Lauriala.

Lähitaksi toistaa vaatimuksensa taksinkuljettajan luvansaannin edellytysten tiukentamisesta sekä taksinkuljettajakurssin asettamisesta pakolliseksi kaikille alalla toimiville.

Lue tästä muita taksiturvallisuuteen liittyviä juttuja.

Erityisryhmäkoulutuksen pakollisuutta kaikille taksinkuljettajille Lähitaksi esitti jo vuonna 2021 Invalidiliiton kanssa. Hyvää onkin, että Kela vaatii kaikkia Kela-kyytejä ajavia suorittamaan erityisryhmäkoulutuksen 1.1.2024 mennessä.

Lisäksi Lähitaksi ehdottaa, että taksialan yrittäjäkoe standardisoidaan B-ajokortin teoriakokeen tavoin ja suoritetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin alaisuudessa Ajovarman toimipisteellä.

Tämä ehkäisisi julkisuudessakin esillä olleita vilppiyrityksiä. Traficomin tarkastamat ja hyväksymät yritykset voisivat järjestää taksialan yrittäjäkoulutukset jatkossakin.

Lähitaksi teetätti tutkimuksen yhteistyökumppaninsa Avidly Oy:n kautta Norstat Oy:lla. Tutkimus toteutettiin Norstat Finland Oy:n Paneeli.net – kuluttajapaneelissa 9–16. kesäkuuta 2022. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mm. suomalaisten mielipiteitä taksimatkustamisen turvallisuudesta sekä miten turvallisuuden tunnetta voisi parantaa. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat viimeisen vuoden aikana taksilla matkustaneet, Uudellamaalla asuva väestö. Naisia vastaajista oli 47 %, miehiä 53 %.

Lähde: Autotoday | Clas von Bell