Suomalainen hanke hakee EU:n rahoitusta sähköautojen latausverkoston rakentamiseen | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Tiedotteet
#Sähköautoilu#LVM

Suomalainen hanke hakee EU:n rahoitusta sähköautojen latausverkoston rakentamiseen

20.10.2022 | LVM - Tiedote

Sähköauto latauksessa (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö 20.10.2022 13:26
Tiedote

Suomalainen energiayhtiö St1 oy hakee EU:n rahoitustukea 4,38 miljoonaa euroa sähköautojen pikalatausverkoston rakentamiseen. St1 oy hakee tukea yhdessä ruotsalaisen St1 Sverige AB:n kanssa yhteishankkeessa, jota koordinoi St1 Nordic oy -konserni. Raha-asiainvaliokunta puolsi rahoitushakemusta 20.10.2022. 

Yhtiöt hakevat rahoitusta EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta suomalais-ruotsalaiselle sähkökäyttöisten henkilöautojen latausverkoston rakentamishankkeelle, jonka kokonaiskustannukset ovat 25,87 miljoonaa euroa. Summasta Suomen investointien osuus on 12,7 miljoonaa euroa. Suomessa latauspisteet sijoittuisivat TEN-T-liikenneverkolle. Suomelle haettavalla tuella rahoitettaisiin yhteensä 33 latausasemaa, joissa olisi 186 henkilöautojen latauspistettä.

Tukea haetaan vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurin rahoitushaussa (CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility). EU rahoittaa muun muassa sähkön ja kaasun jakeluinfrastruktuurin rakentamista ja edistää liikenteen hiilestä irtautumista Euroopan laajuisella TEN-T-verkolla. 

Liikenteen jakeluinfrastruktuuria koskevat vaatimukset ovat tiukentumassa merkittävästi EU:n uuden jakeluinfra-asetuksen myötä. Euroopan komissio heinäkuussa 2021 antaman asetusehdotuksen (Proposal for a Regulation on the deployment of alternative fuels infrastructure, AFIR) mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että saatavilla on tietty vähimmäismäärä julkisia latauspisteitä. Esimerkiksi TEN-T-ydinverkon varrella olisi oltava vuoteen 2025 mennessä vähintään 60 kilometrin välein sähkölatausasema henkilöautoille. Ehdotuksesta neuvotellaan edelleen EU:ssa, joten asetuksen sisältö voi muuttua. Latausinfran peittävyys Suomessa on varsin hyvä, mutta latausverkoston rakentamishanke helpottaisi Suomea tulevien tavoitteiden saavuttamisessa. 

Mitä seuraavaksi?

Euroopan komission rahoituksen hakuaika päättyy 10.11.2022. Seuraava vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva haku päättyy 13.4.2023. Viimeinen eli viides haku päättyy 19.9.2023.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 040 825 1255, marjukka.vihavainen-pitkanen(at)gov.fi

Lähde: LVM tiedote