Sähköautojen omistajat poikkeavat selvästi maan muusta autokannan omistajista | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Sähköautoilu#Autovakuutus

Sähköautojen omistajat poikkeavat selvästi maan muusta autokannan omistajista

31.10.2022 | Autotoday

Kuva: Clas von Bell

Suomen sähköautokanta ja tyypilliset täyssähköautojen omistajat poikkeavat Pohjola Vakuutuksen mukaan selvästi maan muusta autokannasta omistajineen.

Sähköautot ovat lähteneet yleistymään Suomen tieliikenteessä erittäin voimakkaasti viime vuosien aikana, ja trendi jatkuu vahvana.

Pohjola Vakuutuksen vakuuttamia täyssähköautoja on eniten pääkaupunkiseudulla, mutta Keski-Suomi ja Uusimaa erottuvat myös sähköautojen hankinta-alueena. Pohjola Vakuutuksen vakuuttamista sähköautoista käy ilmi, että tyypillinen sähköautoilija kuuluu ikäryhmään 36–45-vuotiaat ja asuu pääkaupunkiseudulla.

– Syynä tähän on varmasti se, että autoja on ylipäänsä alueella paljon, minkä lisäksi pääkaupunkiseudulla on erittäin hyvät puitteet sähköauton omistajalle tiiviine kaupunkialueineen ja latauspaikkoineen, Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisen johtaja Kristian Hiljander kertoo.

Sähköautot poikkeavat maan yleisestä autokannasta myös ikänsä puolesta – enemmistö Pohjola Vakuutuksen vakuuttamista sähköautoista on 2–3 vuotta vanhoja, ja korkeintaan vuoden ikäiset sähköautot kasvattavat osuuttaan sähköautokannan kasvaessa.

Sähköautokanta on huomattavasti kokonaisautokantaa nuorempaa. Traficomin tilastojen mukaan Suomen liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä vuonna 2021 oli 12,6 vuotta. Sähköautoilu on myös toistaiseksi hyvin miesvaltaista, sillä Pohjola Vakuutuksen asiakaskannassa peräti yli 80 prosenttia sähköautojen omistajista on miehiä.

– Miehet ostavat tilastojen valossa naisia useammin uusia autoja. Siitäkin huolimatta miehet ylikorostuvat vielä tässä vaiheessa sähköautojen omistajissa. Kyseessä on kuitenkin tuore ja alati elävä ilmiö. Uskomme naisten osuuden kasvavan huomattavasti, sillä koko autokannassamme naiset omistavat reilun kolmanneksen kaikista autoista, Hiljander sanoo.

Ajoakun korjaus voi maksaa yli 40 000 euroa ja viedä viikkoja

Uusi autokanta tarkoittaa autonomistajille myös totuttelua uuteen – sähköauton pohjassa sijaitseva akku ei välttämättä kestä pohjakosketuksia ja niistä aiheutuvia iskuja samalla tavalla kuin polttomoottoriauto.

– Erityisesti katukiveyksien ja nopeushidasteiden kanssa sähköautoilijan on syytä olla tarkkana, sillä korkeajänniteakun korjaus on kallis ja aikaa vievä toimenpide. Akun korjauskustannukset voivat olla 7 000 eurosta jopa yli 40 000 euroon, koska osaa akuista ei voi korjata, vaan ne pitää vaihtaa kokonaan uuteen, Hiljander kertoo.

Kasko- ja liikennevakuutukset kattavat valtaosan autoille ja niiden akuille tapahtuvista vahingoista. Vakuuttamisnäkökulmasta myös talvirenkaiden vaihtaminen sähköautoon voi olla riskialtis toimenpide, eikä vakuutus korvaa selvästä huolimattomuudesta johtuvaa, itse aiheutettua vahinkoa.

– Tuoreiden sähköautojen omistajien kannattaakin talvirenkaita vaihtaessa olla hyvin huolellisia ja tarvittaessa kääntyä asiantuntevan rengashuollon puoleen talvirenkaiden vaihdossa. Sähköauton akku voi vaurioitua, jos auto nostetaan ilmaan väärin. Vakuutus ei ikävä kyllä korvaa huolimattomasti tunkatun auton vioittunutta sähköakkua, Hiljander sanoo.

Myös sähköautojen vakuuttaminen poikkeaa muusta Pohjola Vakuutuksen vakuuttamasta autokannasta erittäin paljon. Noin puolet Suomen tieliikenteessä olevista autoista on vakuutettu kattavimmalla mahdollisella vakuutuksella, Superkaskolla. Sähköautoista Superkaskolla on vakuutettu yli 95 prosenttia. Tämä selittyy osaltaan sähköautokannan nuorella iällä ja sillä, että uudet autot halutaan vakuuttaa kattavasti.

– Näemme, että autosta halutaan pitää huolta. Superkasko korvaa esimerkiksi kaupunkiympäristössä varsin tyypilliset, tuntemattoman henkilön kolaroinnit pysäköintialueella ilman bonusmenetystä, kun Superkaskoon on valittu pysäköintiturva. Sähköautojen omistajat vakuuttavat ajokkinsa fiksusti, Hiljander summaa.

 

Lähde: Autotoday | Clas von Bell