Säh­köi­sis­tä rah­ti­kir­jois­ta te­hoa kul­je­tuk­siin ko­ko Eu­roo­pas­sa | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Raskas liikenne#Ulkomaanliikenne#Sähkö

Säh­köi­sis­tä rah­ti­kir­jois­ta te­hoa kul­je­tuk­siin ko­ko Eu­roo­pas­sa

22.11.2022 | Fintraffic

Tiedonkulkua tehostamalla on mahdollista tehostaa kuljetuksia ja vähentää ilmastopäästöjä koko Euroopassa. EU-alueella ollaankin ottamassa käyttöön sähköiset rahtikirjat vuonna 2025. Mitä hyötyjä sähköisten rahtikirjojen käyttämisellä on? Entä mikä rooli Fintrafficilla tulee olemaan uudessa toimintamallissa?

Kuva: Dreamstime

Tiedon nykyistä parempi hyödyntäminen on avainasemassa tulevaisuuden liikenteessä ja logistiikassa. Elokuussa 2020 voimaan tullut EU-asetus sähköisistä kuljetustiedoista (eFTI-asetus) tähtää tiedonkulun kehittämiseen kuljetuksissa. Asetus vahvistaa kuljetuksiin liittyvän lakisääteisen tiedon toimittamista sähköisessä muodossa, minkä ansiosta paperiset rahtikirjat tullaan EU-alueella korvaamaan sähköisillä versioilla.

Asetuksessa todetaan tehokkaan tavaraliikenteen ja logistiikan olevan olennaisen tärkeitä unionin talouden kasvun ja kilpailukyvyn, sisämarkkinoiden toiminnan ja unionin kaikkien alueiden sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Laajassa hankkeessa sekä kansallisella että Euroopan unionin tasolla luodaan yhtenäinen infrastruktuuri digitaaliselle tiedonvaihdolle ja datan uudelleenkäytölle. Tavoitteena on tavaraliikenteen ja logistiikan tehokkuuden ja kestävyyden kasvattaminen sekä hallinnollisen taakan pienentäminen.

”Sähköisten rahtikirjojen käyttö mahdollistaa sujuvamman liikenteen keräämällä eri osapuolet uusien rajapintojen ympärille muodostuviin verkostoihin. Tämä on loistava esimerkki siitä, miten digitaaliset palvelut, jakamistalous sekä älykkäät liikenteen järjestelmät uudistavat vähitellen liikennealan toimintamalleja. Suomella on erinomaiset lähtökohdat olla tämän kehityksen eturivissä”, sanoo Fintrafficin Ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala

Digitaaliset rajapinnat mahdollistavat sähköisten rahtitietojen vastaanottamisen

Sähköisiin rahtikirjoihin liittyvä toteutusprojekti alkaa Suomessa loppuvuodesta 2022. Itse asetuksen soveltaminen alkaa elokussa 2024 ja sähköisten rahtikirjojen käyttö alkaa elokuussa 2025.

Toteutusprojektissa suunnitellaan ja rakennetaan rajapinnat kaupallisille toimijoille (eFTI-alustat). Lisäksi projektissa toteutetaan erillinen kansallinen yhteyspiste (National Authority Access Point eli NAAP) avainviranomaisille, kuten tulli ja poliisi. 

Projektin ansiosta nämä toimijat kykenevät vastaanottamaan sähköisiä rahtitietoja eFTI-määrittelyn mukaisesti. Projektin tarkempi laajuus määritellään osana sen määrittelyvaihetta. Myös paperisia rahtikirjoja voidaan käyttää sähköisten rinnalla.

Fintraffic tulee toimimaan Suomessa sähköisten rahtikirjojen operaattorina ja välityspisteenä viranomaisten ja logistiikkatoimijoiden välillä.

”Fintrafficille tämä rooli on luonteva, sillä toimimme jo valmiiksi monen muunkin datalajin osalta kansallisena yhteyspisteenä liikenteessä. Meille tämä on tärkeä askel pyrkimyksessämme edistää kuljetusketjujen tehokkuutta ja vähäpäästöisyyttä. Tiedon nopea kulku digitaalisesti eri osapuolten välillä auttaa tehostamaan kuljetusketjuja ja takaa näin sujuvan rahtiliikenteen”, Lautanala kertoo.