Postilaki muuttuu: Tavoitteena turvata postinjakelu muuttuvassa toimintaympäristössä | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Tiedotteet
#LVM#Media#Uutiset

Postilaki muuttuu: Tavoitteena turvata postinjakelu muuttuvassa toimintaympäristössä

18.2.2023 | LVM - Tiedote

Kuva: Dreamstime

Liikenne- ja viestintäministeriö 16.02.2023 14:10
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti 16.2.2023 muutokset postilakiin. Samalla vahvistettiin postilakiin sisällytetyt säännökset sanomalehtijakelua koskevasta valtionavustuksesta. Avustuksesta tullaan säätämään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Lakimuutosten tavoitteena on varmistaa postipalvelujen oikeudenmukainen saatavuus ja edellytykset viisipäiväisen sanomalehtijakelun toteuttamiselle koko maassa.

Postilain muutosten myötä nykyisestä postin yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta siirrytään kolmepäiväiseen keräilyyn ja jakeluun. Jatkossa yleispalvelun tarjoajan on keräiltävä ja jaettava yleispalveluun kuuluvat postilähetykset vähintään kolmena arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Postilain yleispalvelua koskevat muutokset tulevat voimaan 1.10.2023.

Postilain mukainen yleispalveluvelvoite koskee yleispalveluun kuuluva kirjeitä ja kotimaasta ulkomaille lähetettäviä postipaketteja. Yleispalveluvelvoite koskee ainoastaan käteismaksullisia kirjeitä ja postipaketteja. Sanoma- ja aikakauslehdet eivät kuulu postilain mukaisen yleispalveluvelvoitteen piiriin.

Postilain muutosten tarkoituksena on turvata kustannustehokasta postinjakelua muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa perinteisten postilähetysten määrät vähenevät jatkuvasti. Lakimuutoksella kevennetään ja joustavoitetaan yleispalveluvelvoitetta, jotta postipalveluja voidaan tulevaisuudessa toteuttaa tehokkaasti kuluttajien tarpeet huomioiden.

Postilain muutosten myötä otetaan käyttöön määräaikainen sanomalehtijakelua koskeva valtionavustus. Avustuksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä sanomalehtijakelun toteuttamiselle viitenä arkipäivänä viikossa alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa eikä saatavilla täysin kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua.

Avustuksella voidaan osaltaan edistää yhteiskunnallisesti tärkeän tiedonvälityksen saatavuutta, tukea monimuotoista uutistoimintaa sekä laadukasta ja monipuolista tiedonvälitystä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii avustuksen osalta valtionavustuslain mukaisena valtionapuviranomaisena.

Eduskunta edellytti mediatukea

Postilain muutosten hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti mediatukea, jolla pyritään turvaamaan paikallislehtien asema merkittävinä tiedonvälittäjinä. Liikenne- ja viestintäministeriö on eduskunnan pyynnöstä ryhtynyt valmistelemaan valtioneuvoston asetusta valtionavustukseksi tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023.

Luonnos mediatukea koskevasta valtioneuvoston asetuksesta on lausuntokierroksella 3.3.2023 saakka.

Mitä seuraavaksi?

Postilain muutokset tulevat pääosin voimaan 1.10.2023. Sanomalehtijakelua koskevaa valtionavustusta koskevat säännökset tulevat voimaan 1.3.2023 ja ovat voimassa vuoden 2029 loppuun saakka.

Lisätietoja:

Fanni Thessler, fanni.thessler(at)gov.fi, p. 050 353 5515 (postilaki)

Sara Vänttinen, sara.vanttinen(at)gov.fi, p. 050 473 0277 (sanomalehtijakelua koskeva valtionavustus)

Lähde: LVM-tiedote