Pohjois-Pohjanmaan jätekuljetuksissa vielä paljon puutteita | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Raskas liikenne#Jätekuljetus#Raskaan liikenteen valvonta

Pohjois-Pohjanmaan jätekuljetuksissa vielä paljon puutteita

13.10.2023 | Autotoday

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun poliisilaitos järjestivät yhteisratsian Oulun alueella Pohjois-Pohjanmaan jätekuljetusten valvomiseksi. Ratsia oli kuluvan vuoden toinen.

Kuva: Clas von Bell

Keskiviikkona 11. lokakuuta Oulun poliisilaitos ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tarkastivat tehostetusti jätekuljetuksia Oulun alueella.

Tarkastukseen sisältyi kuljetuskaluston asianmukaisuuden, kuljetettavina olleiden jätteiden ja asiaankuuluvien asiapapereiden tarkastaminen. Lisäksi poliisi teki sille erikseen kuuluvat tarkastukset.

Kyseessä on toinen jäteratsia Pohjois-Pohjanmaan alueella tämän vuoden aikana; ensimmäinen järjestettiin Kuusamossa kesäkuussa. Oulussa edellinen jäteratsia pidettiin vuonna 2022.

Viranomaiset havaitsivat puutteita jätteiden kuljetustoiminnassa. Parannusta edellisiin ratsioihin verrattuna ei ollut tapahtunut.

Yleisimmät puutteet liittyivät velvollisuuteen pitää mukana otetta jätehuoltorekisteristä. Tieto jätehuoltorekisteristä sekä siihen kuulumisen tarpeesta ei edelleenkään ollut kaikkien säännöllisesti jätettä kuljettavien tiedossa.

Joiltain toiminnanharjoittajilta puuttui näin ollen kokonaan merkintä jätehuoltorekisteriin kuulumisesta, eivätkä he olleet oikeutettuja toimimaan ammattimaisina jätteen kuljettajina. Lisäksi ilmeni, että jätehuoltorekisteriin hyväksytyillä kuljettajilla oli kyydissä jätteitä, joita heillä ei ollut oikeus kuljettaa.

Eräiden jätteiden kuljetuksissa vaadituissa, sähköisissä siirtoasiakirjoissa huomattiin joitain lieviä puutteita. Siirtoasiakirja tulisi laatia etukäteen pääsääntöisesti sähköisenä, ja sen tulisi olla luettavissa koko jätteen siirron aikana.

Siirtoasiakirja vaaditaan silloin, kun kuljetetaan vaarallisia jätteitä, POP-jätteitä (pysyviä orgaanisia yhdisteitä), saostus- ja umpisäiliölietteitä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteitä, pilaantuneita maa-aineksia tai mitä tahansa rakennus- ja purkujätteitä (lukuun ottamatta pilaantumattomia maa-aineksia).

Valvonnan aikana viranomaiset tarkastivat 55 kuljetusta, joista 33 oli jätekuljetuksia.

Kymmenelle kuljettajalle annettiin huomautus tai ELY-keskuksen kehotus saattaa asiat lain edellyttämään kuntoon. Poliisi määräsi seuraamuksia lisäksi muihin valvonnassa ilmi tulleista rikkeistä, kuten ylikuormista, ajoneuvojen kuntopuutteista, kuorman varmistamisesta sekä epäselvyyksistä liikenneluvissa.

Tavoitteena on torjua harmaata taloutta ja suojella ympäristöä

Jätelaki koskee muun muassa jätteen ammattimaista kuljettamista tai välittämistä. Toiminnanharjoittajien toistuvat laiminlyönnit voivat johtaa hallinnolliseen laiminlyöntimaksuun, joka voi törkeissä tapauksissa olla huomattavakin.

Sitä edeltää kuitenkin aina viranomaisen kehotus laiminlyönnin korjaamiseksi. Ympäristölle tai terveydelle laista piittaamaton ja toistuvasti aiheutettu merkittävä vaara tai haitta voi johtaa jopa siihen, että ELY-keskus peruu jätekuljettajan hyväksynnän jätehuoltorekisteristä.

Jätekuljetusten valvonta liittyy harmaan talouden torjuntaan sekä ympäristönsuojelulliseen valvontaan. Sen tavoitteena on taata muun muassa hallittu ja turvallinen jätteenkäsittely, yhteiskunnallisten maksuvelvoitteiden toteutuminen sekä yrittäjien yhdenvertainen mahdollisuus kilpailuun.

Maaliskuussa on otettu käyttöön Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä julkinen jätehuoltorekisterin tietopalvelu siihen kuuluvien toiminnanharjoittajien tietojen tarkistamiseksi. Palvelusta kuka tahansa tietoa tarvitseva voi tarkastaa toiminnanharjoittajan oikeuden jätteiden ammattimaiseen kuljetukseen tai välitykseen. Palvelun verkko-osoite on jatehuoltokompassi.fi.

Tulosten perusteella valvontaiskuja jatketaan myös tulevaisuudessa koko Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.

Lähde: Autotoday | Clas von Bell

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä jutut