Nuorten tieliikennekuolemien ehkäisyyn panostettava | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Nuoret ja liikenne#Liikenneturvallisuus

Nuorten tieliikennekuolemien ehkäisyyn panostettava

20.3.2023 | Autotoday

Kuva: Clas von Bell

Liikennevalvonta kuuluu niin liikennepoliisitoiminnan kuin myös valvonta- ja hälytystoiminnan perustehtäviin. Rattijuopumusvalvonta ja nuorten liikennekäyttäytymisen kontrolli ovat poliisin tärkeitä keinoja parantaa liikenneturvallisuutta.

Liikennevalvonta on poliisille keskeinen tapa vaikuttaa sekä liikenneturvallisuuteen että liikenteessä ilmenevään rikollisuuteen.

– Tarkoitus on ensisijaisesti lisätä tienkäyttäjien koettua kiinnijäämisriskiä, toteaa poliisiylitarkastaja Pasi Rissanen.

Poliisin tulee liikennevalvonnassa aktiivisesti pyrkiä paljastamaan myös muita kuin varsinaisia liikennerikoksia. Liikenneturvallisuuteen sekä tiellä ilmenevään rikollisuuteen voidaan tehokkaasti vaikuttaa myös rikostorjunnan ja lupahallinnon toimin.

Millä tahansa poliisin tehtävällä voi ilmetä seikkoja, jotka antavat syytä epäillä ajo-oikeuden haltijan ajokortin terveysvaatimusten täyttymistä. Esimerkiksi mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvä tehtävä voi antaa perusteen ajoterveyden selvittämiselle.

Yhteiskunnan panostettava nuorten tieliikennekuolemien ehkäisyyn

Päihteet, ajoterveys ja vireystila sekä nuoret lukeutuvat keskeisiin poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuustyön keskeisiin vaikuttavuuskohteisiin, joihin pyritään kohdistamaan valvontaa sekä tiellä, maastossa että vesillä. Valvonnan lisäksi niihin pyritään vaikuttamaan myös muulla poliisitoiminnalla sekä viestinnällä.

Yhteiskunnan olisi panostettava nuorten tieliikennekuolemien ehkäisyyn. Kuolemaan johtaviin, nuorten aiheuttamiin liikenneonnettomuustilanteisiin liittyy tavallisesti useita taustatekijöitä, kuten päihtyneenä ja ylinopeudella ajaminen.

Päihteet ovat suuri riskitekijä nuorten onnettomuuksille, vaikka rattijuopumukset eivät tyypillisesti kasaannukaan nuoruusikään.

Nuorten liikennerikokset, siinä missä muunlainenkin nuorisorikollisuus, on tavallisesti ryhmäilmiö, eli lainvastaisia tekoja toteutetaan ryhmässä, kun halutaan mielihyvää ja elämyksiä sekä näkyä ja näyttää.

Liikenneturvallisuutta edistää paitsi liikennevalvonta myös tunne siitä, että valvotaan. Tunnetta voidaan lisätä viestinnällä. Viestintä on nykypäivänä keskeinen osa sekä liikenneturvallisuustyön kokonaisuutta.

– Valvonnan vaikutus siis tehostuu viestinnän avulla, tietoanalyytikko Mika Sutela sanoo.

Viestinnällä voidaan vaikuttaa ennalta estävästi esimerkiksi liikennekasvatuksen ja -valistuksen kautta. Eri kohderyhmiin kohdistettavaa viestintää on tarkoituksenmukaista ja tehokasta toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Erityisesti nuorille on paikallaan tarjota tietoa esimerkiksi liikennesäännöistä, ennakoivasta liikkumisesta sekä liikenneonnettomuuksista ja niiden seurauksista.

Kirjoitus Päihteet ja nuoret poliisin liikenneturvallisuustyön keskeisiä vaikuttavuuskohteita julkaistiin maaliskuun 8. päivänä 2023 oikeusministeriön ja sen yhteydessä toimivan rikoksentorjuntaneuvoston julkaisemassa rikoksentorjuntaa, kriminaalipolitiikkaa ja rikollisuutta koskevaa tutkimustietoa käsittelevässä Haaste-verkkolehden numerossa 1/2023, jossa teemana oli päihdepalvelut ja riippuvuudet.

Lähde: Autotoday | Clas von Bell

 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä jutut