Muutoksia ilmailulakiin dronejen lennätyksen ja lentoesteiden osalta | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Tiedotteet
#LVM#Drone

Muutoksia ilmailulakiin dronejen lennätyksen ja lentoesteiden osalta

17.2.2023 | LVM - Tiedote

Drone meren päällä ja kauko-ohjaajat (Kuva: Markus Pentikäinen, Keksi / LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö 16.02.2023 14:07
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti 16. helmikuuta 2023 muutokset ilmailulakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin sekä aluevalvontalakiin. Jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi perustaa ilmatilan, jossa miehittämättömillä ilma-aluksilla eli droneilla lennettäisiin entistä hallitummin eri palvelujen tukemana. Samalla lentoesteitä koskevaa lupaprosessia muutetaan. Lisäksi ilmailulakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin ja aluevalvontalakiin tulee merkitykseltään vähäisempiä muutoksia. Lakimuutokset tulevat voimaan 20.2.2023.

Miehittämättömän ilmailun ilmatilaa on säännelty toistaiseksi melko vähän. Koska dronejen määrä lisääntyy, kattava sääntely on tarpeen. Tavoitteena on ilmailun turvallisuus sekä miehitetyn ja miehittämättömän ilmailun harjoittaminen rinnakkain.

Liikenne- ja viestintävirasto voi perustaa yhteisen ilmatilan droneille ja miehitetyille lentokoneille

Lakimuutoksella pannaan täytäntöön Euroopan komission U-space-asetukset. U-space tarkoittaa ilmatilaa, jossa voisivat lentää turvallisesti sekä miehittämättömät ilma-alukset eli dronet että miehitetyt lentokoneet. Asetusten mukaan U-space-ilmatilassa toimii yksi tai useampi U-space-palveluntarjoaja, joka tarjoaa miehittämättömälle ilmailulle palveluja, kuten lennätyslupa ja paikkatiedot muusta liikenteestä. Lisäksi ilmatilassa toimisi yhteisen tietopalvelun tarjoaja. 

Jatkossa Liikenne- ja viestintävirasto voi määräyksellä perustaa U-space-ilmatilan enintään kolmeksi vuodeksi. Lisäksi valtioneuvoston päätöksellä voidaan nimetä U-spacen yhteinen tietopalvelun tarjoaja, joka tarjoaa tietopalveluja yksinoikeudella yhdessä tai useammassa U-space-ilmatilassa lentäville. Vaihtoehtoisesti tietotarjonta voitaisiin muodostaa olemassa olevien palveluntarjoajien tiedoista, jolloin tietojen tarjoamisesta vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto tai sen valtuuttama palveluntarjoaja. Liikenne- ja viestintävirasto määrää, mitä tietoja eri palveluiden tarjoajien on asetettava U-spacen käyttäjien saataville.

Lentoestelupapalvelut yksinkertaistuvat

Lentoesteellä tarkoitetaan rakennelmaa tai laitetta, joka voi häiritä tai aiheuttaa vaaraa lentoturvallisuudelle. Jatkossa lentoestelupahakemukseen ei enää tarvitse liittää ilmaliikennepalvelun tarjoajan maksullista lausuntoa. 

Ilmailulakiin lisätään säännös lentoesterekisterin pitämisestä ja mahdollisuudesta ulkoistaa rekisterinpito. Lentoesterekisteriä ylläpitää tällä hetkellä Fintraffic Lennonvarmistus oy.

Mitä seuraavaksi?

Lakimuutokset tulevat voimaan 20.2.2023. Lentoestelupaprosessia koskeva sääntely tulee voimaan 1.10.2023.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Iida Huhtanen, p. 0295 342 613, iida.huhtanen@gov.fi

Lähde: LVM-tiedote