Moni suomalainen on vähentänyt yksityisautoilua ympäristösyistä | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Ekologisuus#Päästöt#Liikenteessä

Moni suomalainen on vähentänyt yksityisautoilua ympäristösyistä

9.2.2024 | Autotoday

Liikenteen vaikutus ilmastonmuutokseen jakaa kansaa. Täyssähköautovalmistaja Polestarin tuore tutkimus* paljastaa suomalaisten ajatuksia autoilua ja liikenteen tulevaisuutta kohtaan.

Kuva: Eerik Ahola

Liikenteen lainsäädäntöön tulisi suomalaisten mukaan kiinnittää huomiota, sillä lähes puolet vastaajista (44 %) uskoo sillä olevan merkittävää vaikutusta ilmastonmuutokseen. Lähes puolet vastaajista (44 %) on myös sitä mieltä, että liikenteen päästötavoitteet ovat tarpeeksi kunnianhimoisia ja kolmannes (33 %) sitä mieltä, että nykyisessä hallitusohjelmassa on riittävästi päästötöntä liikennettä edistäviä toimenpiteitä.

Suomalaiset uskovat päästövähennysten kuitenkin vievän vielä runsaasti aikaa: vain 10 prosenttia vastaajista kokee, että päästövapaa liikenne on mahdollista saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Kuitenkin 38 prosenttia uskoo hallituksen tavoitteisiin, että päästövapaa liikenne olisi saavutettavissa vuoteen 2045 mennessä.

Vaikka yli kolmannes (35 %) on sitä mieltä, että Suomen tulisi siirtyä nopeasti kohti päästötöntä liikennettä, niin myös ilmastoähkyä on havaittavissa: lähes puolet (48 %) vastaajista kertoo, että liikenteen päästöt vievät liikaa tilaa julkisessa keskustelussa, mutta joka neljäs (25 %) suomalainen on kuitenkin vähentänyt yksityisautoilua ympäristösyistä.

Liikenteen sähköistyminen jakaa mielipiteitä

Sähköautoilun suosio on kasvanut Suomessa kiihtyvää tahtia, ja vuonna 2023 sähköautojen ensirekisteröinnit ohittivat ensimmäistä kertaa bensiiniautojen ensirekisteröinnit. Suosion kasvusta huolimatta liikenteen sähköistämisen merkitys jakaa suomalaisia: noin kolmannes (36 %) näkee sähköisen liikenteen merkittävänä osana ilmastokriisin ratkaisua, 40 prosenttia puolestaan ei.

Vastaajista kuitenkin vain alle viidesosa kertoo ajaneensa sähköautoa. Nuorten keskuudessa sähköautoista on muita ikäryhmiä enemmän kokemusta, ja 18–24-vuotiaista joka neljäs kertoi ajaneensa sähköautolla.

Yksityiskäytössä olevista sähköautoista on rekisteröity 35–44-vuotiaille kolmasosa ja suosio näkyy myös kyselystä. 35–44-vuotiaat pitävät kaikista ikäryhmistä todennäköisimpänä, että he ajavat täyssähköautoa 5–10 vuoden päästä ja ovat harkinneet sähköauton ostamista muita useammin. Vähiten suosittua sähköautoilu taas on vanhempien ikäryhmien (55–64v. ja 65-74v.) keskuudessa.

– Vaikka näemme sähköautojen suosion kasvavan jatkuvasti, niin on selvää, että kokemusta sähköautoilusta on vielä liian vähän. Sähköautojen määrän kasvaessa myös niiden hyödyt tulevat selvemmin esille ja mahdolliset ennakkoluulot karisevat, kommentoi Polestar Automotive Finlandin toimitusjohtaja Tommi Luopajärvi.

Sähköautoihin siirtyminen tarvitsee kannustimia

Päästöttömän liikenteen edistämisessä kannustimet saavat suomalaisilta enemmän kannatusta kuin rajoitukset. Puolet vastaajista pitää hankintatukea (48 %) ja ajoneuvoveron alennusta (44 %) parhaina motivaattoreina sähköauton hankkimiselle. Neljännes (24 %) taas kokee pysäköintiin liittyvien kannustimien toimivan tehokkaimmin ja joka viides (19 %) valitsisi romutuspalkkion. Merkittävää on, että lähes puolet vastaajista (45 %) vastustaa bensiini- ja dieselautoilta kielletyn vyöhykkeen asettamista kaupunkeihin.

– Suomalaiset ovat automarkkinoilla rationaalisia. Ostopäätökseen vaikuttavat auton ominaisuudet, automerkin maine ja auton kokonaiskustannukset. Mikäli haluamme lisätä vähäpäästöisten autojen houkuttelevuutta, niin taloudelliset kannustimet toimivat tehokkaimmin. Tässä on myös päättäjillä hyvä paikka toimia, kertoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

*Polestar tutki marraskuussa 2023 laaja-alaisesti suomalaisten asenteita liikenteen eri teemoihin liittyen yhteistyössä Bilendin kanssa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1000 suomalaista ja otos edustaa Suomen täysi-ikäistä väestöä.

Lähde: Autotoday | Clas von Bell

 

 

Sinua saattaisi kiinnostaa