Mittava sähköautojen latausverkoston laajennus Helsinkiin — myös taksiasemille | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Latausasema#Sähköautoilu

Mittava sähköautojen latausverkoston laajennus Helsinkiin — myös taksiasemille

5.12.2022 | Autotoday

Kuva: Antti Järveläinen

Sähköautoilun suosion kasvaessa kohisten Helen toteuttaa mittavan sähköautojen latausverkoston laajennuksen Helsinkiin.

Helsingin kaupunki kilpailutti keväällä sähköautojen latausverkoston rakentamisen. Kilpailutukseen sisältyi latauslaitteiden asentaminen, ylläpito ja latauspalveluiden operointi.

Helen voitti kilpailutuksen, jonka toteutus sisältää 48 henkilöautojen ja kahdeksan taksiautojen latausasemakohdetta, sisältäen yhteensä yli 150 latauspistettä Helsinkiin. Toimiva ja kattava sähköautoilun latausverkosto on edellytys sähköautoilun kasvamiselle.

"Tässä laajennuksessa saamme tuotua täyssähköautoilijoiden kauan toivomia suurteholatauspisteitä, joita tulemme asentamaan myös taksiautoilijoiden käyttöön."

– On hienoa todistaa sähköautoilun suosion kasvua, koska liikenne on yksi merkittävimmistä CO2-päästöjen aiheuttajista ja liikenteen sähköistyminen on avaintoimenpide päästöjen vähentämisessä. Kattavampi latausverkosto Helsingin kantakaupungin alueella tulee vauhdittamaan entisestään sähköautoilun lisääntymistä Helsingin seudulla. Tässä laajennuksessa saamme tuotua täyssähköautoilijoiden kauan toivomia suurteholatauspisteitä, joita tulemme asentamaan myös taksiautoilijoiden käyttöön. Merkittävällä latausverkoston laajennuksella Helsinki mahdollistaa toimivan sähköautoilun ja näyttää hienoa esimerkkiä muille, kommentoi Kati Andersin, Helenin Head of E-mobility.

Latausverkoston toteutus alkaa vuoden 2022 lopulla ja se on kokonaisuudessaan valmis 2023 loppuun mennessä. Kokonaisuus on merkittävä laajennus Helsingin kaupungin yleisillä alueilla sijaitsevaan latauspisteverkostoon.

Latausasemat tulevat julkiseen käyttöön lukuun ottamatta taksiautoille tarkoitettuja asemia. Kohteisiin asennetaan 22 kW:n peruslatauspisteitä sekä lisäksi noin 40 kpl suurteholatauspisteitä. Toteutuksen jälkeen Helenin latausverkosto Helsingissä laajentuu jo yli 350 latauspisteeseen.

Helen vastaa tarvittavan infrastruktuurin rakentamisesta ja latauslaitteiden asentamisesta, laitteiden käyttöönotosta, ylläpidosta ja huollosta sekä latauspalvelun operoinnista. Helen vastaa kaikista hankkeeseen liittyvistä kustannuksista ja maksaa kaupungille vuokraa katutilasta, joihin latauspisteet sijoitetaan.

– Helsingin kaupunki on sitoutunut vähäpäästöisen liikkumisen edistämiseen ja tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Riittävät sähköautojen latausmahdollisuudet edistävät näiden ilmastotavoitteiden saavuttamista. Helsinki on päivittänyt sähköautojen julkisten latausasemien yleissuunnitelmaa, jonka mukaan kaupungin julkisten latausasemien osuus on noin 10 % latausasemien kokonaistarpeesta. Suurin osa latausasemista toteutetaan kiinteistöihin, joiden omistajia ovat mm. taloyhtiöt ja yritykset. Jotta sähköautojen osuus Helsingin autokannasta lisääntyy, latauspisteiden toteuttamista edistetään uudis- ja täydennysrakentamisen yhteydessä. Myös olemassa olevan rakennuskannan latauspaikkojen yleistymistä edistetään, kertoo projektipäällikkö Mikko Lehtonen Helsingin kaupungilta.

Helen kartoittaa jatkuvasti mahdollisuuksia laajentaa sähköautoilun latausverkostoa valtakunnallisesti. Keskitymme erityisesti suurteholatausverkoston laajentamiseen ja tavoitteenamme on avata vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä yli 180 uutta suurteholatauspistettä erityisesti valtateiden läheisyyteen. Ensi vuoden loppuun mennessä Helenin latausverkosto tulee kaksinkertaistumaan palvellen sähköautoilijoita jo yli 700 latauspisteen voimin.

Lähde: Autotoday | Clas von Bell