Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen toteutukseen liittyvät ehdot muuttuvat | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Tiedotteet
#Ammattipätevyys#Kuljettajakoulutus

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen toteutukseen liittyvät ehdot muuttuvat

21.8.2023 | Traficom - Tiedote

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen liittyviä ehtoja on muutettu.

Ehtojen rakennetta on selkeytetty. Perustason koulutusta sekä jatkokoulutusta
koskevat ehdot on otsikoitu omaksi osaksi ja ainoastaan jatkokoulutusta koskevat ehdot omaksi osaksi. Tieto- ja viestintätekniikan välineillä annettavan opetuksen ja etäopetuksen ehdot säilyvät ennallaan.

Ehdoista on poistettu sellaisia kohtia, joista säädetään muissa säädöksissä, kuten oikeiden koulutustietojen toimittaminen liikenneasioiden rekisteriin ja asiakkaan henkilöllisyyden varmentamiseen.

Lisäksi ehdoista on poistettu kohta, jossa Liikenne- ja viestintävirasto valvoo
koulutusohjelmaan merkittyjä opettajalle asetettuja lisäpätevyysvaatimuksia.
Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen opettajalle
asetettu pätevyysvaatimuksesta säädetään Liikenteen palveluista annetun lain 36 §:ssä sekä kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun
valtioneuvoston asetuksen 10 §:ssä. Koulutusohjelmaan merkitty opettajan
lisäpätevyys on ainoastaan suositus opettajan osaamiselle.

Ehdot tulevat voimaan 1.9.2023 alkaen.

Avaa ehdot tästä

Lisätiedot
ammattiliikenne@traficom.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä jutut