Korkealaatuista dataa | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Blogi
#logistiikka#Liikenne#dataekosysteemi

Korkeuslaatuista dataa

1.8.2022 | Janne Lausvaara

Historia

 

Tietorahti on vuosia tehnyt töitä kuljetusalan digitalisaation ja eri tietoaineistojen kanssa. Yritys julkaisi vuonna 2018 ensimmäisen karttasovelluksen, joka hyödynsi yritysten ja eri virastojen avointa dataa. 

Google My Mapsin päälle rakennettu ”sovellus” sai nopeasti 1700 käyttäjää. Ensimmäiset palautteet julkaisun jälkeen olivat murskaavia, kukaan ei ollut valmis maksamaan sovelluksesta, koska avoimessa datassa oli paljon virheitä. Esimerkiksi Suurin Sallittu Korkeus -aineistosta noin puolet oli väärin ja raskaan kaluston tankkauspisteet olivat toimijoilta saatujen koordinaattien mukaan keskellä umpimetsää. Alun perin maksulliseksi suunniteltu sovellus päätettiin tässä vaiheessa antaa ilmaiseksi käyttäjien käyttöön, vaikka suunniteltu liikevaihto jäi toteutumatta. Edessä oli suuri työ, eikä tietoakaan seuraavasta asiakkaasta.

KUVA: JANNE LAUSVAARA

Datanlaatu

Suurin Sallittu Korkeus -aineiston poikkeamia alettiin tutkimaan tarkemmin. Aineistosta löytyi runsaasti kahden desimaalin merkintöjä (4,37m, 4,33m, 4,27m,…), jotka poikkesivat maastossa olevista liikennemerkeistä. Ensin pohdittiin voisiko, arvoja vain pyöristää ylöspäin ja alaspäin. Äkkiä huomasimme, että pyöristäminen ei missään nimessä ole mahdollista, sillä monessa kohdassa pyörityssäännöt menivät aina eri tavoin kuin kuvittelimme. Jopa 4,27m merkintä avoimessa datassa olikin 4,4m liikennemerkki maastossa. Korjausurakka jatkoi kasvamistaan, kun selvisi, että näiden kahden desimaalin virheiden lisäksi myös oikeissa mitoissa oli poikkeamia. 4,4m saattoi maastossa ollakin 4,2m. Koko urakka tuntui vain kasvavan jokaisen korjatun korkeusmerkinnän jälkeen. Yksi käyttäjistä kyseli tässä vaiheessa, että löytyykö meiltä oikeasti kaikki PK-seudun korkeusrajoitukset, en osannut vastata. Myöhemmin 2020 selvisi, että avoimesta datasta puuttui tuolloin 63 korkeusrajoitettua sillanalitusta pelkästään PK-seudulta. Kun nämäkin virheet saatiin korjattua, tuli taas takapakkia, kun avoimeen korkeusrajoitusdataan lisättiin kevyen liikenteen korkeusrajoitukset, eikä näitä saanut suodatettua helposti pois aineistosta. Rajapinta avoimeen dataan oli käynyt tarpeettomaksi.

Tieliikennelaki

Datan poikkeamien lisäksi käytiin läpi tieliikennelakia, sillä arvauksille ei ollut tilaa. Yllätys oli melkoinen, kun nykyään jo vanhentuneesta tieliikennelaista löytyi seuraava kohta:

25 § (28.12.2018/1310)

Muut päämitat

Auton ja perävaunun suurin sallittu korkeus on 4,40 metriä. Tämä mitta ei saa ylittyä ajoneuvon ollessa kuormaamattomana tai akselinnostolaite yläasennossa. Jos ajoneuvon korkeus on yli 4,20 metriä, kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan on varmistettava, että kuljetuksen suorittaminen käytettävällä kuljetusreitillä on mahdollista ilman riskiä osumisesta tien yläpuolisiin rakenteisiin.

Asian hirveys alkoi valkenemaan. Ammattikuljettajien piti tietää reitit, joita käyttävät, mutta ei ollut täysin luotettavaa tapaa ilmaiseksi tarkistaa mistä löytyy heitä koskevat rajoitukset. Ongelma ei tietenkään koskenut pitkään alalla olleita, tai heitä onnekkaita, joilta löytyi luotettava navigaattori. Olihan meilläkin kuljetusliikkeessä 2005 yksi navigaattori, jota käytti 30 kuljettajaa, joskin eri aikaan.

Lakitekstin lukeminen jatkui, vaikka teksti oli vaikeasti ymmärrettävää ja ympärivuorokautinen työrytmi vaati veronsa. Selvisi, että Väyläviraston tehtävä on vain ylläpitää avoimen data järjestelmiä, joihin tien- ja kadunpitäjien (Kunnat ja ELYt) pitäisi kirjata liikenteenohjauslaitteet, joita myös liikennemerkit ovat. Datan laatua paljon tutkineena huomasin heti, että näin ei ole. 

KUVA: JANNE LAUSVAARA

Rahoitus

Ammattikuljettajilta saatu palaute sai kuitenkin jatkamaan työtä karttojen eteen, vaikka yrityksen liikevaihto tipahti rajusti. Tästä huolimatta ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan ilman palkkaa tai tietoa korjausurakan rahoituksesta. Vuosi kartan julkaisun jälkeen datan laatua lähdettiin selvittämään ensin Väyläviraston ja myöhemmin Pohjoisen Kasvuvyöhykkeen toimeksiannosta. Tulosten perusteella tehtävää riitti, vaikka monia korkeusrajoitusmerkintöjä olikin korjattu. Ongelmaksi muodostui, että vaikka virhetietoja toimitettiin kuntiin ja kaupunkeihin, niin tietoja ei päivitetty avoimeen dataan. Väylävirasto ei ongelmaa yksin pystynyt ratkaisemaan, sillä lainsäädäntö ei mahdollista kuntien rankaisemista, jos esimerkiksi Suurin Sallittu Korkeus -dataa ei pidetä yllä kuten laki vaatii. Väylävirasto kyllä tarjoaa mahdollisuuden kirjata ja korjata dataa heidän hallinnoimiinsa järjestelmiin, mutta kuntien ja ELY:n puolesta se ei voi korjaamisprosessia tehdä. ELY:n kohdalla ongelma oli ohjesäännössä, jonka mukaan siltoja tulee mitata ja merkata avoimeen dataan, eikä sitä prosessia voitu muuttaa.

Ilmaisesta saa valittaa

Usko ammattikuljettajien karttaohjelmaan lujittui entisestään kaiken tämän pyörityksen keskellä. Yritys korjasi korkeusrajoitusdatoja päivin ja öin, sekä samalla keräsi myös muuta ammattikuljettajille tarpeellista dataa kuten tietoja taukopaikoista ja eri painorajoituksista. Vaikeuksista huolimatta. Otimme korjatut datat ja loimme uuden täysiverisen mobiilisovelluksen: Tietorahdin kartta. Sovellus julkaistiin huhtikuussa 2020 ja se on alle kahdessa vuodessa kerännyt melkein 10 000 käyttäjää. Erilaisten datojen jakamineen sovellukseen on vieläkin hankalaa ja hidasta, kun laatu ja rajapinnat ovat käyttökelvottomia. Dataa pitää monesti tarkistaa jo ennen julkaisua ja julkaisun jälkeen. Onneksi tätä ei tarvitse tehdä yksin, vaan ammattikuljettajat ovat mukana aktiivisesti palautteiden kautta. Palautetta voisi silti tulla enemmänkin ja siihen onkin pyritty helpottamalla esimerkiksi virheiden ilmoittamista sovelluksesta. Parhaimmillaan ammattikuljettaja voi sekunneissa ilmoittaa sovelluksesta virheistä aineistossa tai auttaa keräämään uusia tietoja, kuten kärrynjättö- ja telauspaikkoja ympäri Suomen. Tietojen ilmoittamisen kynnys on siis matalalla, mutta vielä monen käyttäjän mielestä ilmaisesta ei saa valittaa, mutta me olemme eri mieltä. Meidän ilmaisesta sovelluksestamme saa valittaa, kestämme kyllä palautteen ja korjaamme virheet jos pystymme.

Tornio mielessäin

 Vuonna 2020 Tietorahdille ilmoitettiin, että Tornion alueelta löytyy alikulku, jonka ennakkomerkit ovat 4,3m, mutta sillassa lukeekin 4,2m. Virhe kuulosti sen verran vakavalta, että olimme välittömästi yhteydessä tienkäyttäjän linjaan puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Ongelma jäi hetkeksi taka-alalle, kunnes se nousi jälleen toisen käyttäjän toimesta esille. Jälleen oltiin yhteydessä uusiin tahoihin. Asiaa pyöritteli parhaimmillaan 10 eri tahoa, mutta muutosta ei vain tullut. Meille tilanne oli hankala, sillä näihin virheiden ilmoittamiseen kuluu paljon aikaa ja erittäin harvoin virheitä korjataan. Ongelmaa pahentaa se, että emme voi merkitä omaan sovellukseen muuta kuin liikennemerkissä olevan korkeusrajoituksen, joka ammattikuljettajaa velvoittaa. Pitkien keskustelujen jälkeen kuljettajien eri Facebook-ryhmissä päätimme vihdoin laittaa sovelluksen karttapisteen lisätietoihin, että korkeammallakin ajoneuvoilla pääsee ali, mutta rajoitusmerkki sillassa on 4,2m. Tulosta alkoi syntymään, kun asiasta keskusteltiin SKAL:in  jäsenyritysten ja paikallisyhdistysten kanssa. Vihdoinkin tammikuussa 2022 ennakkomerkit ja sillassa olevat merkit ovat vaihdettu (4,4m) ja sillanalituksen turha kiertäminen sai jäädä historiaan. Yhteistyössä on siis voimaa ja teillä on taas hieman turvallisempaa taas liikkua. Eli mikä silta seuraavaksi?

Kiinteistön korkeusrajoitukset

Marraskuussa 2021 hetken jo luulimme, että työ korkeusrajoitusaineistojen kanssa olisi vihdoin ohi ja voimme korjata enemmän painorajoituksia, mutta kuinka väärässä olimmekaan. Saimme SKAL:ilta vinkin, jonka mukaan kuljetusliike oli ajanut 4,3m korkealla kalustolla 4,3m korkeusrajoitusmerkin alta sairaala huoltoajoreitillä ja räystäspellit olisivat tippuneet alas.

"Rohkeutta vaatii aina sanoa asiakkaalle, heidän olevan väärässä."

Rakennusliike lähetti laskun räystäiden korjaamisesta kuljetusliikkeelle. Kävimme tällä kertaa itse paikan päällä tutkimassa tilannetta ja mittaamassa alituksen korkeuden. Joistain kohdista alitus oli jopa alle 4,3m ja lisäksi korkeusrajoitusmerkintää oli muutettu 4,1m korkoon. Pelkästään tämä osoitti, että syy oli kiinteistönpitäjän eikä kuljetusliikkeen. Kuljetusliike vastasi rakennusliikkeelle, etteivät maksa laskua, eikä heistä ole sen koommin kuulunut. Osa kuljetusliikkeistä olisi mahdollisesti maksanut korvausvaatimuksen, jos kyseessä olisi asiakassuhde. Rohkeutta vaatii aina sanoa asiakkaalle, heidän olevan väärässä. 

KUVA: JANNE LAUSVAARA

Työ liikenneturvallisuuden eteen jatkuu

Vaikka asia selvisikin melko helposti, emme jättäneet asiaa sikseen. Lähdimme tutkimaan aihetta lisää, miten kiinteistöjen tulisi merkitä korkeusrajoituksensa. Löysimme yllättäen Kuntaliiton artikkelin aiheesta, joka avasi lisää kiinteistön korkeusrajoitusten problematiikkaa. Tieliikennelain 71§ mukaan, tienpitäjän (Kiinteistö tai yksityistie) tulisi pyytää kunnan suostumusta liikenteenohjauslaitteen asentamiseen. Harmittavan harvoin suostumuksia haetaan, jolloin myös muut tarvittavat toimenpiteet jäävät tekemättä. Rajoitusmerkit tulisikin kirjata vielä Väyläviraston Digiroad-aineistoon, mutta niitä ei sinne osata/ymmärretä kirjata. Raskaan liikenteen rajoitukset tulevat siis vieläkin välillä yllätyksenä vastaan monelle kokeneellekin kuljettajalle. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla vaan liikennemerkit voi aina ilmoittaa meille millä tavalla tahansa. Kun me tarkistame tiedon oikeellisuuden, tieto tulee 10 000 ammattikuljettajan saataville ilmaiseen mobiilisovellukseen: Tietorahdin kartta.

Janne Lausvaara

Tietorahti Oy

+358 (0) 45 635 2653

janne.lausvaara@tietorahti.fi

www.tietorahti.fi

Tietorahdin kartta (ILMAINEN Android sovellus ammattikuljettajille)

Tietorahdin kartta (ILMAINEN iOS sovellus ammattikuljettajille)