Kohti esteetöntä liikennejärjestelmää: Esteettömyysvisio lausuttavana | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Tiedotteet
#Esteettömyys#Liikennejärjestelmä

Kohti esteetöntä liikennejärjestelmää: Esteettömyysvisio lausuttavana

28.6.2023 | LVM - Tiedote

Kuva: Dreamstime

Liikenne- ja viestintäministeriö 27.6.2023 14.30 
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja liikennejärjestelmän esteettömyysvisiosta. Visio on osa valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa. Esteettömyysvisiosta voi antaa lausuntoja 18.8.2023 saakka.

Esteettömyysvision mukaan kaikki voivat suunnitella ja toteuttaa haluamansa matkan sujuvasti, turvallisesti ja itsenäisesti. Vision tärkein tavoite on sujuvan matkustamisen mahdollistaminen aivan jokaiselle. Vision arvot ovat esteetön matkaketju, moniaistisuus, käyttäjäkokemus ja yhteistyö. Esteettömyysvisio muodostaa esteettömyyden kansallisen tavoitetilan.

Esteettömyysvision tavoitteet on jaoteltu neljään osaan:

1. Liikenneinfrastruktuuri
Tavoitteena on rakentaa esteetöntä liikenneinfrastruktuuria, joka palvelee kaikkia kansalaisia. Infrastruktuurin hoidolla ja kunnossapidolla voidaan varmistaa esteettömyys ja turvallisuus vuodenajoista riippumatta.

2. Liikkumispalvelut
Vision mukaan uudet liikkumispalvelut sekä digitaaliset palelut suunnitellaan esteettömiksi. Joukkoliikenteen palvelut järjestetään esteettömästi niin, että ne tukevat itsenäistä liikkumista. Joukkoliikenteen tilaajilla tulee olla tarvittava osaaminen esteettömien liikennepalveluiden tilaamisesta.

3. Liikennevälineet
Tavoitteena on, että jokainen löytäisi itselleen sopivan paikan liikennevälineestä. Toimijoilla on oltava ymmärrystä erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tarpeista ja kyky vastata niihin. Lisäksi kaikissa joukkoliikennevälineissä olisi tarjottava matkatietoa saavutettavassa muodossa.

4. Esteettömyystieto
Vision tavoitteena on tarjoa matkustajille ajantasaista ja luotettavaa esteettömyystietoa liikenteen palveluista ja infrastruktuurista. Palvelun esteettömyyttä koskeva tieto tulisi olla helposti löydettävää ja saavutettavaa. Vision mukaan esteettömyyttä koskevaa dataa on avoimesti saatavilla koneluettavassa ja standardisoidussa muodossa.

Taustalla Liikenne 12 -suunnitelma

Esteettömyysvision on osa valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne 12 –suunnitelman toimeenpanoa. Liikenne 12 -suunnitelmassa on linjattu liikenteen esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevista toimista.

Suunnitelman mukaan valtio määrittelee tavoitetilan liikennejärjestelmän esteettömyydelle ja liikenteen digitaalisten palveluiden saavutettavuudelle. Osana Liikenne 12 –suunnitelman toimeenpanoa perustettiin Liikenne 12 –esteettömyystyöryhmä, joka kehittää liikennejärjestelmän esteettömyysvisiota.

Mitä seuraavaksi?
Esteettömyysvisiosta voi antaa lausuntoja 18.8.2023 saakka. Lausuntokierroksen jälkeen vision valmistelu jatkuu virkatyönä.

Vision toteuttamiseksi määritellään vuodelle 2024 toimenpiteet. Esteettömyysvision tavoitteita ja periaatteita hyödynnetään Liikenne 12 –suunnitelman päivittämisessä. Visio ohjaa myös muiden esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvien suunnitelmia ja toimenpiteitä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Eveliina Uusitalo, eveliina.uusitalo(at)gov.fi, p. 0295 342 028

neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck, mikael.akermarck(at)gov.fi, p. 0295 342 396

yksikön johtaja Aino Sipari, aino.sipari(at)gov.fi, p. 0295 342 011

Lähde: LVM-tiedote

 

 

Sinua saattaisi kiinnostaa