Joukkoliikenteen tarkastusmaksu nousee 100 euroon HSL-alueella | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Tiedotteet
#Linja-auto#Julkinen liikenne#HSL

Joukkoliikenteen tarkastusmaksu nousee 100 euroon HSL-alueella

29.11.2023 | LVM - Tiedote

Raitiovaunu Helsingissä. Kuva: Karavanov Lev / Shutterstock

Liikenne- ja viestintäministeriö 29.11.2023 11:40
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on muuttanut asetusta joukkoliikenteen tarkastusmaksusta. Muutoksen myötä joukkoliikenteen tarkastusmaksu nousee 80 eurosta 100 euroon Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän toimivalta-alueellaan järjestämässä joukkoliikenteessä. Asetus tulee voimaan 1.1.2024.

HSL on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL-alueen joukkoliikenteen tarkastusmaksu korotettaisiin nykyisestä 80 eurosta 100 euroon. HSL-kuntayhtymään kuuluu Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon, Siuntion, Tuusulan ja Vantaan kuntien muodostama alue.

Tarkastusmaksun tavoitteena on vähentää liputta matkustavien määrää. Siihen vaikutetaan tarkastusmaksulla ja riittävällä kiinnijoutumisriskillä. Tarkastusmaksun suuruus on ollut 80 euroa HSL-alueella vuodesta 2007. Sen jälkeen matkalippujen hinnat ja yleinen kustannustaso ovat nousseet. Tarkastusmaksun tulisi seurata matkalippujen hintakehitystä, jotta liputta matkustamisen taloudelliseen kannattavuuteen voidaan vaikuttaa.

Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain mukaan tarkastusmaksu voi olla enintään 40 kertaa niin suuri kuin linja-autoliikenteen alin aikuisen kertamaksu samalla alueella. Vuoden 2024 lippuhinnoin tarkastusmaksu voisi olla enintään 118 euroa HSL-alueella.

Kun tarkastusmaksua verrataan muihin seuraamusmaksuihin, 100 euron maksu ei poikkeaisi merkittävästi esimerkiksi liikennevirhemaksusta, jonka suuruus on rikkomuksen laadusta riippuen 20-200 euroa, tai pysäköintivirhemaksusta, jonka suuruus on enintään 80 euroa.

HSL:n toimittamien tietojen mukaan suurin osa tarkastusmaksun saajista sai maksun vain kerran tai satunnaisesti. Pieni vähemmistö sai tarkastusmaksun kuusi tai yli kuusi kertaa. Korottamalla tarkastusmaksua pyritään tehostamaan maksun vaikutusta erityisesti niihin, jotka ovat saaneet maksun vain kerran tai satunnaisesti.

Joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruuteen Tampereella ja Jyväskylässä ei ole ehdotettu muutoksia.

Mitä seuraavaksi?

Tarkastusmaksun korottaminen tulee voimaan HSL-alueella 1.1.2024 alkaen.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Tiia Orjasniemi, tiia.orjasniemi(at)gov.fi, p. 0295 342 068

Lähde: LVM-tiedote

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä jutut