Euroopan komissio valmistelee tyyppihyväksyntämenettelyjä hiilineutraaleille ajoneuvoille | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Tiedotteet
#Päästöt#Ekologisuus

Euroopan komissio valmistelee tyyppihyväksyntämenettelyjä hiilineutraaleille ajoneuvoille

31.10.2023 | LVM - Tiedote

Sähköauton latausasema Vaajakoskella. (Kuva: Eerik Ahola)

Liikenne- ja viestintäministeriö 30.10.2023 9:58
Tiedote

Euroopan komissio valmistelee asetusehdotusta hiilineutraaleja polttoaineita käyttävien ajoneuvojen huomioimisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen tyyppihyväksynnässä. Liikenne- ja viestintäministeriö informoi eduskuntaa tulevasta aloitteesta 27.10.2023.

Tulevalla asetuksella komission odotetaan luovan Euro 6 -standardien mukaiset tyyppihyväksyntämenettelyt hiilineutraaleille ajoneuvoille ja antavan CO2-neutraalin polttoaineen määritelmän. Euroopan komission luonnosta asetusehdotukseksi käsiteltiin komission moottoriajoneuvojen teknisessä komiteassa 4.10.2023.

Suomi pyrkii vaikuttamaan siihen, että CO2-neutraalin polttoaineen määritelmä olisi teknologianeutraali ja kattaisi sähköpolttoaineiden ohella myös muut elinkaarensa aikana vähäpäästöiset polttoaineet eli erityisesti kehittyneet nestemäiset ja kaasumaiset biopolttoaineet. Raaka-aineiden rajallisuuden vuoksi biopolttoaineiden ja biokaasun käyttöä liikenteessä tulisi kuitenkin ohjata erityisesti tieliikenteen raskaan kaluston sekä lento- ja meriliikenteen käyttöön, joten Suomi on viime kädessä valmis hyväksymään ainoastaan sähköpolttoaineet kattavan määritelmäehdotuksen.

Taustalla on päätös uusien henkilö- ja pakettiautojen nollapäästörajasta vuonna 2035

EU hyväksyi henkilö- ja pakettiautojen CO2-raja-arvo-asetuksen 28.3.2023. Asetuksessa määritellään EU:n autonvalmistajia koskevat sitovat CO2-raja-arvot uusille henkilö- ja pakettiautoille. Uusille henkilö- ja pakettiautoille on asetettu nollapäästöraja vuonna 2035. Nyt valmisteltavana oleva täytäntöönpanoasetus liittyy CO2-raja-arvoasetuksen kohtaan, jonka mukaan komissio esittää sidosryhmiä kuultuaan yksinomaan hiilineutraaleilla polttoaineilla toimivien autojen rekisteröimistä vuoden 2035 jälkeen koskevan ehdotuksen.

Saksan kanssa keväällä 2023 käytyjen kahdenvälisten keskustelujen seurauksena komissio jätti asetuksen hyväksynnän yhteydessä lausuman, jossa vahvistetaan yllä mainitun kohdan toteuttaminen. Lausuman mukaan komissio julkaisee täytäntöönpanoasetuksen sähköpolttoaineella kulkevien ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä. 

Lisäksi komissio kertoi lausumassa tekevänsä CO2-raja-arvoasetukseen delegoidun säädöksen, jossa vahvistetaan näiden ajoneuvojen osuus CO2-tavoitteiden saavuttamisessa. 

Mitä seuraavaksi?

Euroopan komission odotetaan julkaisevan täytäntöönpanoasetusehdotuksen syksyn 2023 aikana. Asian käsittely jatkuu komission moottoriajoneuvojen teknisessä komiteassa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Laura Rantanen, p. 0295 342 175, laura.rantanen@gov.fi

Lähde: LVM tiedote

 

 

Luitko jo nämä jutut?