Euractiv.com -sivuston mukaan uudet dieselkuorma-autot sallitaan ainakin vuoteen 2040 asti | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Liikenteessä
#Polttoaine#Raskas liikenne#Päästöt

Euractiv.com -sivuston mukaan uudet dieselkuorma-autot sallitaan ainakin vuoteen 2040 asti

10.2.2023 | Jarkko Nisula

Fossiilisia polttoaineita käyttävät kuorma-autot sallitaan edelleen vuoden 2035 jälkeen, ja mahdollinen asteittainen käytöstä poisto tapahtuu aikaisintaan vuonna 2040, osoittaa Euroopan komission ehdotusluonnos raskaiden hyötyajoneuvojen tarkistetuista CO2-päästöstandardeista.

Kuva: Dreamstime

Henkilö- ja pakettiautojen osalta EU:n toimielimet pääsivät viime vuonna sopimukseen pakokaasupäästöjen vähentämisestä nollaan vuoteen 2035 mennessä, mikä käytännössä kieltää uudet polttomoottoriajoneuvot tuolloin.

Laki ei kuitenkaan vielä sisältänyt tavoitteita raskaille ajoneuvoille, kuten kuorma-autoille ja traktoreille, joiden osalta komissio aikoo julkaista tarkistetut CO2-standardit 14. helmikuuta tänä vuonna.

Vuotaneen ehdotusluonnoksen mukaan nämä ajoneuvot saavat edelleen päästää hiilidioksidipäästöjä vuoden 2035 jälkeen, ja mahdollinen asteittainen käytöstä poisto tapahtuu aikaisintaan vuonna 2040.

EURACTIV:n näkemässä asiakirjassa ei muuteta hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteita vuosille 2025 – 2029, eikä siinä vielä määritellä tarvittavia päästövähennyksiä sen jälkeiselle ajalle.

Asiakirjassa kuitenkin määritellään kolme peräkkäistä "raportointijaksoa", joissa on kolme määritettävää päästöjen vähennystavoitetta vuosilta 2030–2034, 2035–2039 ja vuodesta 2040 eteenpäin.

Asiakirjasta käy ilmi, että mahdollinen 100 prosentin päästövähennystavoite eli uusien dieselkuorma-autojen tosiasiallinen kielto, toteutuisi aikaisintaan vuonna 2040, jos lainkaan.

Luonnoksessa myös ulotetaan standardien soveltaminen raskaampiin ajoneuvoihin kattamaan kaikki laissa määritellyt alaryhmät.

Mukana on myös erityinen kaupunkiliikenteen linja-autojen alatavoite, joka edellyttää kaupunkiliikenteen linja-autojen valmistajien myyvän vähimmäisosuuden päästöttömiä ajoneuvoja. Tämä osuus on vielä määrittelemättä.