EU tiukentaa liikenteen päästönormeja — mukaan myös renkaiden ja jarrujen päästöt | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Ekologisuus#Liikenteessä#EU:n komissio

EU tiukentaa liikenteen päästönormeja — mukaan myös renkaiden ja jarrujen päästöt

11.11.2022 | Autotoday

Euroopan komissio esitti eilen (10.11.2022) ehdotuksen, jolla on määrä vähentää EU:ssa myytävien uusien moottoriajoneuvojen aiheuttamaa ilman saastumista. Näin pyritään täyttämään Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa asetettu saasteettomuustavoite.

Kuva: Eerik Ahola

Kaupungeissa suurin osa ilmansaasteista tulee tieliikenteestä. Uusien Euro 7 -normien ansiosta teillä kulkee entistä puhtaampia ajoneuvoja ja ilmanlaatu paranee. Näin suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Euro 7 -normien ja ajoneuvojen hiilidioksidipäästönormien yhteisenä tavoitteena on parantaa ihmisten hengittämän ilman laatua – tuohan etenkin sähköajoneuvojen lisääntyminen mukanaan myös ilman laatuun liittyviä parannuksia. Näillä kahdella sääntökokonaisuudella osoitetaan autoteollisuuden toimitusketjulle selkeä suunta epäpuhtauspäästöjen vähentämiseen, jossa hyödynnetään myös digitaaliteknologiaa.

Uusilla Euro 7 -päästönormeilla varmistetaan, että henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot ovat paljon puhtaampia ja pysyvät puhtaampina paljon pitempään kuin nykyiset säännöt edellyttävät.

"Ehdotuksella puututaan paitsi pakokaasupäästöihin myös jarruista ja renkaista peräisin oleviin päästöihin."

Vaatimusten on täytyttävä todellisissa ajo-olosuhteissa, jotka kuvastavat paremmin tilannetta kaupungeissa eli siellä, missä ilmansaasteongelmat ovat suurimmat. Ehdotuksella puututaan paitsi pakokaasupäästöihin myös jarruista ja renkaista peräisin oleviin päästöihin. Ehdotus tukee myös komission 26. lokakuuta 2022 ehdottamien uusien tiukempien ilmanlaatunormien toteutumista.

Hiilidioksidipäästöjä koskevat säännöt lisäävät päästöttömien ajoneuvojen käyttöönottoa, mutta tärkeää on myös varmistaa, että kaikki teillämme olevat ajoneuvot ovat paljon puhtaampia.

Vuonna 2035 kaikkien EU:ssa myytävien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen on oltava nolla. Tilanteen odotetaan kuitenkin olevan vielä vuonna 2050 sellainen, että liikenteessä olevista henkilö- ja pakettiautoista yli 20 prosenttia ja raskaista ajoneuvoista yli puolet päästää pakokaasujensa mukana ilmaan epäpuhtauksia. Lisäksi myös akkukäyttöisten sähköajoneuvojen jarruista vapautuu epäpuhtauksia ja renkaista mikromuovia.

Euro 7 -säännöt vähentävät kaikkia näitä päästöjä ja pitävät ajoneuvot hinnaltaan kuluttajien ulottuvilla.

Euro 7 -normeihin perustuvat uudet vaatimukset

Ehdotuksella korvataan aiemmin erilliset päästösäännöt, joita sovellettiin henkilö- ja pakettiautoihin (Euro 6) ja toisaalta kuorma- ja linja-autoihin (Euro VI). Samalla sääntöjä yksinkertaistetaan. Euro 7 -normien myötä kaikkiin moottoriajoneuvoihin eli henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autoihin sovellettavat päästörajat kootaan yhteen ja samaan sääntöpakettiin.

Uudet säännöt eivät riipu käytettävästä polttoaineesta tai teknologiasta, vaan rajat ovat samat, kävipä ajoneuvo bensiinillä, dieselillä, sähköllä tai vaihtoehtoisilla polttoaineilla.

Säännöillä pyritään seuraaviin:

  • Tiukennetaan kaikkien uusien ajoneuvojen päästörajoja ottamalla ajonaikaisten päästöjen testauksen piiriin lisää ajo-olosuhteita. Testeissä ovat nyt paremmin edustettuina olosuhteet, joissa ajoneuvoja ajetaan Euroopassa: mukana ovat jopa 45 celsiusasteen lämpötilat ja työmatkoille tyypilliset lyhyet ajot.
  • Päivitetään päästörajat tiukemmiksi. Kuorma- ja linja-autoihin sovellettavia rajoja tiukennetaan, ja henkilö- ja pakettiautoja koskevia alimpia rajoja sovelletaan siitä riippumatta, mitä polttoainetta ajoneuvo käyttää. Uusissa säännöissä päästörajojen piiriin tulee myös uusia epäpuhtauksia, kuten raskaiden hyötyajoneuvojen päästämät typen oksidit.
  • Rajoitetaan jarruista ja renkaista tulevia päästöjä. Euro 7 -normeista tulee maailman ensimmäiset päästöstandardit, jotka menevät pakokaasupäästöjen sääntelyä pitemmälle: niissä asetetaan raja-arvot myös jarrujen hiukkaspäästöille ja säännöt renkaiden mikromuovipäästöille. Näitä raja-arvoja sovelletaan kaikkiin ajoneuvoihin sähköajoneuvoja myöten.
  • Varmistetaan, että uudet autot pysyvät puhtaina pitempään. Kaikkien ajoneuvojen on noudatettava sääntöjä pitempään kuin tähän mennessä. Henkilö- ja pakettiautojen sääntöjenmukaisuus tarkastetaan 200 000 ajokilometriin ja kymmenen vuoden ikään saakka. Kestävyysvaatimusten kesto siis kaksinkertaistuu nykyisestä Euro 6- ja Euro VI -normien mukaisesta tilanteesta (100 000 ajokilometriä ja viiden vuoden ikä). Vastaavat pidennykset tehdään myös linja- ja kuorma-autojen tapauksessa.
  • Tuetaan sähköajoneuvojen käyttöönottoa sääntelemällä henkilö- ja pakettiautoihin asennettujen akkujen kestoa ja parannetaan näin kuluttajien luottamusta sähköajoneuvoihin. Tällä tavoin vähennetään tarvetta vaihtaa akku jo varhaisessa vaiheessa ajoneuvon elinkaarta, ja samalla pienenee myös akkujen valmistamisessa välttämättömien uusien kriittisten raaka-aineiden tarve.
  • Hyödynnetään täysimääräisesti digitaalisia mahdollisuuksia. Euro 7 -säännöillä varmistetaan, että ajoneuvoja ei manipuloida ja että viranomaiset voivat valvoa päästöjä helposti, kun päästöjä mitataan ajoneuvossa olevilla antureilla ajoneuvon koko käyttöiän ajan.

Tausta

Kaupungeissa suurin osa ilmansaasteista tulee tieliikenteestä. Vuonna 2018 yli 39 prosenttia typen oksidien päästöistä ja 10 prosenttia PM2,5- ja PM10-pienhiukkasten primääripäästöistä oli EU:ssa peräisin tieliikenteestä.

Nämä prosenttiosuudet ovat paljon korkeammat kaupungeissa, joissa liikenne on säännönmukaisesi tärkein ilmansaasteiden lähde. Tieliikenne aiheutti EU:n 28 jäsenmaassa arviolta 70 000 ennenaikaista kuolemaa vuonna 2018.

Vuonna 2035 typen oksidien päästöt ovat Euro 7 -normien ansiosta henkilö- ja pakettiautojen tapauksessa 35 prosenttia ja linja- ja kuorma-autojen tapauksessa 56 prosenttia pienemmät kuin mihin Euro 6 -normilla on päästy.

Pakokaasujen hiukkaspäästöt taas vähenevät henkilö- ja pakettiautojen tapauksessa 13 prosenttia ja linja- ja kuorma-autojen tapauksessa 39 prosenttia. Henkilöauton jarruista peräisin olevat hiukkaspäästöt putoavat puolestaan 27 prosenttia.

 

Lähde: Autotoday | Clas von Bell