Autoilijoiden ja pyöräilijöiden väistämissääntöjä ei osata niin hyvin kuin luullaan | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Uutiset
#Liikenneturva#Autoilu#Pyöräily

Autoilijoiden ja pyöräilijöiden väistämissääntöjä ei osata niin hyvin kuin luullaan

4.5.2023 | Autotoday

Kuva: Nina Mönkkönen, Liikenneturva

Saapuva kevät lisää pyöräilevien määrää eri puolilla Suomea. Vilkastuva pyöräilykausi on hyvä hetki varmistaa, että väistämissäännöt ovat hallussa. Kun Liikenneturva kysyi* sääntötuntemuksesta maaliskuun lopulla, neljä viidestä koki osaavansa autoilijoiden ja pyöräilijöiden väliset väistämissäännöt hyvin.

– Kun liikennesääntöjä tarkastellaan kokonaisuuksina, aiemmissa selvityksissä autoilijoiden ja pyöräilijöiden välisten väistämissääntöjen osaaminen on koettu heikoimmaksi, selittää Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

– Tämä ei tarkoita, että säännöt olisivat jotenkin erityisen hankalat. Pyöräilyn liikenneympäristö erilaisine väylineen voi joskus olla haasteellinen, esimerkiksi tilanteissa, joissa pyörätie loppuu ja pyöräilijän on vaihdettava ajopaikka ajoradalle. Risteyksissä tällaiset pyöräväylien epäjatkuvuuskohdat voivat tuntua hankalilta ja aiheuttaa ongelmia myös kulkujärjestyksen suhteen, Piippa täydentää.

 
 
Pyöräilijän tienylitys haastaa edelleen

Kun Liikenneturvan kyselyssä selvitettiin tilannekuvien avulla tietämystä väistämissäännöistä, paljastui osaamisessa puutteita. Vastanneista 87 prosenttia tiesi kulkujärjestyksen oikein tilanteessa, jossa kärkikolmion takaa tulevan autoilevan on väistettävä tietä ylittävää pyöräilijää.

Hieman harvempi (79 %) tiesi oikein sen, että pyöräilijän on väistettävä autoilevia, kun pyörätieltä tullaan ajoradalle, joka ylitetään paikassa, jossa ei ole liikennemerkkejä.

Hankalimmaksi osoittautui vastata kysymykseen, jossa pyöräilevät tulevat pyörätieltä ja ylittävät tien suojatietä pitkin. Pyöräilijän väistämisvelvoitteen tällaisessa tilanteessa tiesi oikein vain 42 prosenttia vastanneista. Säännöllisesti tai joskus pyörällä tai autolla liikkuvien vastaajien tietämys ei eronnut toisistaan merkittävästi.

Kuva: Liikenneturva

– Suojatietilannetta voi hämmentää vieläkin tiukassa istuva uskomus siitä, että suojatiellä ei saisi pyöräillä. Kerrattakoon, että tien saa ylittää pyörällä suojatien yli ajaen, mutta suojatiesääntö koskee vain jalankulkijoita. Tässä kuvan tilanteessa pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, joten hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, Piippa selventää.

– Sääntötuntemuksen ja ajotaidon lisäksi turvallinen liikkuminen liikenteessä edellyttää kykyä huomioida muita tielläliikkujia sekä kykyä tunnistaa eteen tulevia vaaratekijöitä. Esimerkiksi hiljentäminen risteyksiin tultaessa antaa pelivaraa niin pyöräilijöille kuin autoilijoille, Piippa jatkaa.

liikenneturva.fi/väistämissäännöt

*Liikenneturva selvitti suomalaisten tietämystä liikennesäännöistä kyselytutkimuksella maaliskuussa 2023. Kantar Publicin toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1073 henkilöä, joista autoilevia oli 823.

Autoilijan on väistettävä pyöräilijää, kun

  • autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä,
  • autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta,
  • autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Näitä merkkejä ovat kärkikolmio ja stop-merkki – sekä uuden tieliikennelain myötä myös uusi ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki.
  • autoilija tulee kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä

Pyöräilijän on väistettävä autoilijaa/ajoradan liikennettä, kun

  • pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa ajoradan liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.
  • pyöräilijä ajaa pihakadulta, kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastavalta alueelta tai pyöräilijä ajaa tien yli muualla kuin risteyksessä. Ajoneuvoliikenteen lisäksi on huomattava, että pyöräilijän on ajoneuvon kuljettajana väistettävä myös kävelijöitä ja muita tienkäyttäjiä tielle tullessaan.

Lähde: Autotoday | Clas von Bell

 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä jutut