Ajopiirturimuutokset kuorma- ja linja-autoissa 21.8.2023 alkaen | Kuljettaja.fi
Artikkelit | Tiedotteet
#Raskas liikenne#Ajopiirturi

Ajopiirturimuutokset kuorma- ja linja-autoissa 21.8.2023 alkaen

16.6.2023 | Traficom - Tiedote

Kansainvälisissä kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen ajonvalvontalaitteisiin eli ajo-piirtureihin tulee muutoksia. Kaikki uudet kuorma-autot ja linja-autot varustetaan toisen sukupolven älykkäällä ajopiirturilla 21.8.2023 alkaen. Kaikki vanhat piirturit, joita käyte-tään ajoneuvoissa, jotka toimivat kansainvälisessä liikenteessä, on vaihdettava toisen sukupolven älykkääseen ajopiirturiin tietyn siirtymäajan kuluessa.

Kuva: Eerik Ahola

Tiedote. Julkaistu: 15.06.2023, 14:51 
Traficom

Käyttöön otettava toisen sukupolven älykäs ajopiirturi eroaa aikaisempien sukupolvien ajopiirtureista mm. parannetun tietoturvan ja tietosuojan, tehostetun DSRC-valvonnan, lastaus- ja purkutiedon rekisteröinnin ja sijainnin sekä rajanylityssijainnin rekisteröinnin osalta. Lisäksi laitteessa on parannettu ITS-moduuli. Kansainvälinen liikenne tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että vähintään yksi valtakunnan raja ylittyy kerrankin.

Kaikki kansainvälisessä kuljetustoiminnassa toimivat kuorma- ja linja-autot tulee varustaa uuden sukupolven laitteella vaiheittain riippuen ajoneuvossa käytetystä vanhemmasta piirturisukupolvesta 18.8.2025 mennessä. Myös kevyet tavara-ajoneuvot (2,5–3,5 tn) kansainvälisessä kuljetustoiminnassa tulee varustaa laitteella 1.7.2026 mennessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös vanhemmilla laitteilla varustetut kuorma- ja linja-autot on varustettava uusilla laitteilla tiettynä siirtymäaikana. Kaikki uudet kuorma- ja linja-autot varustetaan uusilla laitteilla 21.8.2023 alkaen.

Muutokset ovat osa EU:n tieliikenteen liikkuvuuspakettia, joka hyväksyttiin 20.8.2020.

Laite mahdollistaa manipulointiyritysten sekä ajo- ja lepoaikojen etävalvonnan

Uuden piirturilaitteen tietoturvaa on parannettu manipulointiyrityksiltä. Ajoneuvon kulkemaa matkaa sekä matkaan käytettyä aikaa mittaa kolme toisistaan riippumatonta liiketunnistinta. Laite itsessään vertaa liiketunnistinten tietoja ja jos niissä on ristiriitaa, laite ilmoittaa ristiriitatiedon valvojalle DSRC-valvonnassa manipulointiyrityksenä (etävalvonta). Laitteen rekisteröimä sijaintitieto (GNSS) autentikoidaan (signaalitiedon vahvistus) Galileo-järjestelmässä (OSNMA). 

”... joissa ajo- ja lepoaikasääntelyn rikkomista ei ole havaittu, ei myöskään tarvitse tästä syystä pysäyttää.”

21.8.2023-31.5.2024* välillä käyttöönotetuissa piirtureissa signaalitiedon autentikointifunktio kuitenkin puuttuu johtuen eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) operationaalisen osan (OSNMA) rakentamisen aikataulun viivästyksestä. Tämä ei aiheuta kuitenkaan muutoksia piirturin toimintoihin tai toimia kuljetusyrityksiltä tässä vaiheessa.

Laite mahdollistaa myös manipulointiyritysten lisäksi ajo- ja lepoaikojen etävalvonnan (DSRC). Osaltaan tämä mahdollistaa ammattimaisten kuljetusten riskiperusteista valvontaa, jolloin ajoneuvoja, joissa ajo- ja lepoaikasääntelyn rikkomista ei ole havaittu, ei myöskään tarvitse tästä syystä pysäyttää.

Laite rekisteröi lastaus- ja purkutapahtuman – edellyttää manuaalista syöttöä laitteeseen

Laite rekisteröi lastaus- ja purkutapahtuman tavara- ja linja-autoliikenteessä. Tämä kuitenkin edellyttää kuljettajalta manuaalista syöttöä laitteeseen. Valtakunnan rajan ylittämisen laite rekisteröi automaattisesti. 

On huomioitava, että aiemman sukupolven laitteita tällä hetkellä kansainvälisessä kuljetustoiminnassa käytettäessä rajanylitystieto on rekisteröitävä manuaalisesti (20.8.2020 alkaen analogiset piirturit, 1.5.2006 jälkeen käyttöönotetut ensimmäisen sukupolven digitaaliset ajopiirturit ja 15.6.2019 käyttöönotetut ensimmäisen sukupolven älykkäät ajopiirturit 2.2.2022 alkaen). Käytännössä tämä tapahtuu pysäyttämällä ajoneuvo ensimmäisessä sopivassa paikassa rajan ylityksen jälkeen, jonka jälkeen on tehtävä manuaalinen työpäivän aloitus ja muutettava maakoodi (digitaaliset ajopiirturit) tai tehtävä käsin ajopiirturilevyyn merkintä rajanylityksestä (analogiset ajopiirturit).

Laitteessa parannettu ITS-moduuli

Laitteessa on myös pakotettu ITS-moduuli, joka mahdollistaa laitteen rekisteröimien ajo- ja lepoaikatietojen suoran yhdistämisen yrityksen omiin toiminnanohjausjärjestelmiin (FMS), jolloin kyseistä tietoa voidaan aikaisempaa paremmin käyttää esimerkiksi yrityksen palkanlaskennan, kirjanpidon tai muun toiminnanohjausjärjestelmän osana. ITS-tiedot siirtyvät eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jolloin kuljettajan on laitteella hyväksyttävä henkilötietojensa käyttö järjestelmän osana, mikäli yritys on moduulin ottanut käyttöön. 

Kuljettajan työajan seurantajakso muuttuu myös 28 päivästä 56 päivään 31.12.2024. Laite mahdollistaa myös laitteen ulkopuolelta syötettävien työaikatietojen syötön Bluetooth-tekniikalla.

Ajopiirtureiden kortit sopivat keskenään uusien ja vanhojen laitteiden välillä, uuden sukupolven piirturikortti rekisteröi tarkemmin laitteen tuottamaa tietoa, kuin vanhemman sukupolven kortti. Tämä ei kuitenkaan aiheuta ongelmaa käytettäessä vanhemman sukupolven korttia uudessa laitteessa, koska tämä kortilta puuttuva tieto löytyy kuitenkin laitteesta valvontatilanteessa.

On huomioitava, että liikkuvuuspakettiin liittyvä muuttunut ajo- ja lepoaika- sekä ajopiirturisääntely koskee EU-aluetta. Kyseinen sääntely ei ole voimassa ei-EU-AETR-valtioissa tällä hetkellä.

Aikataulu muutoksille

 • 20.8.2020 ajo- ja lepoaikasääntelyn muutokset
 • 20.8.2020 rajanylitystiedon rekisteröinti (analogiset ajopiirturit)
 • 2.2.2022 rajanylitystiedon rekisteröinti (1.5.2006 jälkeen käyttöönotetut digitaaliset ajopiirturit sekä 15.6.2019 jälkeen käyttöönotetut ensimmäisen sukupolven älykkäät ajopiirturit)
 • 21.8.2023 kaikki uudet kuorma- ja linja-autot varustetaan toisen sukupolven älykkäällä ajopiirturilla
 • 31.12.2024 analogiset piirturit ja 1. sukupolven digipiirturit (käyttöönotto 3 vaiheessa 1.5.2006 jälkeen vuosiin 2010-2011 asti) kansainvälisissä kuljetuksissa on vaihdettava toisen sukupolven älykkääseen ajopiirturiin
 • 31.12.2024 työajan seurantajakso muuttuu 28 päivästä 56 päivään.
 • 18.8.2025 ensimmäisen sukupolven älykäs ajopiirturi kansainvälisissä kuljetuksissa (käyttöönotto 15.6.2019) on vaihdettava toisen sukupolven älykkääseen ajopiirturiin.
 • 1.7.2026 kevyet tavara-ajoneuvot kansainvälisessä kuljetuksessa (kokonaismassaluokka 2,5-3,5 tn) on varustettava toisen sukupolven älykkäällä ajopiirturilla.
   
  * 31.5.2024 tai OSNMA:n valmistumisajankohta riippuen siitä kumpi on myöhäisempi

LISÄTIETOJA
johtava asiantuntija Mikko Västilä, mikko.vastila@traficom.fi  

Lähde: Traficom-tiedote

 

 

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä jutut